Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Permanent ID: gf01037045000825
Husværenummer:
01
Plassering:
-
Etasje:
-
Husleige:
-
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
-
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
-
Tal heimehøyrande personar:
-
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
-
Tal baderom:
-
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
-
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
Afdeling D af Kristiania kommunale sygehuse. Extrahusholdning

001 Einar Johan Berle

H.nr:
01
Alder/fødd:
1871
Fødestad:
Bergen
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Reservelæge

002 Anna Plesner

H.nr:
01
Alder/fødd:
1861
Fødestad:
Porsgrund
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Oversygepleierske

003 Mathilde Håkensen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1867
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sygepleierske

004 Theodera Thomsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1870
Fødestad:
Mandal
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sygepleierske

005 Karoline Larsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1866
Fødestad:
Fr.hald
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sygepleierske

006 Frida Thømnesen??

H.nr:
01
Alder/fødd:
1879
Fødestad:
Sogendal
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sygepleierske

007 Ragna Gjølberg

H.nr:
01
Alder/fødd:
1880
Fødestad:
Onsø
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sygepleierske

008 Mathilda Anderson

H.nr:
01
Alder/fødd:
1872
Fødestad:
Sverige
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sygepleierske

009 Anna Skarseth

H.nr:
01
Alder/fødd:
1874
Fødestad:
Sverige
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sygepleierske

010 Margrethe Kolberg

H.nr:
01
Alder/fødd:
1877
Fødestad:
Onsø
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sygepleierske

011 Hanna Eriksen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1849
Fødestad:
Hakedalen
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sygepleierske

012 Sofie Nafstad

H.nr:
01
Alder/fødd:
1878
Fødestad:
Ullensaker
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sygepleierske

013 Mina Olsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1866
Fødestad:
Moss
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sygepleierske

014 Helene Andresen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1877
Fødestad:
Ø. Aker
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sygepleierske

015 Edvarda Thomsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1876
Fødestad:
Mandal
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sygepleierske

016 Kathinka Johansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1870
Fødestad:
Laurvig
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sygepleierske

017 Anna Kristine Halvorsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1847
Fødestad:
Hvideseid
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
f
Yrke:
Overkokke

018 Helg!! Larsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1867
Fødestad:
Ås
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kjøkkenpige

019 Gabrielle Engbretsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1883
Fødestad:
Snarøen
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kjøkkenpige

020 Anna Flåtø

H.nr:
01
Alder/fødd:
1871
Fødestad:
Søndmøre
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skurepige

021 Anna Engbrethsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1884
Fødestad:
Snarøen
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skurepige

022 Adolf Johannesen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1882
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Portør

023 Johan Johansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1880
Fødestad:
Ø. Aker
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bud

024 Maren Katrine Hansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1834
Fødestad:
Kongsberg
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
fv. Tjenestepige

025 Antonie Mortensen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1884??
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

026 Karoline Olsen Myhre

H.nr:
01
Alder/fødd:
1868
Fødestad:
Eidsberg
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
s
Yrke:
Bryggeriarbeiderske

027 Albertine Severine Fredriksen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1879
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Segldugsarbeiderske

028 Viktoria Johansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1885
Fødestad:
Gran
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Pige Helga Wilhelmens uægte dtr.

029 Marie Pettersen Myggeberg

H.nr:
01
Alder/fødd:
1823
Fødestad:
Sverige
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Bødkers enke

030 Marie Hermansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1836
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fv. Opvartningspige

031 Ingeborg Olsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1827
Fødestad:
Østre Aker
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fv. Tjenestepige

032 Karoline Augusta Berglund

H.nr:
01
Alder/fødd:
1826
Fødestad:
Moss
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fv. Sømmerske

033 Anna Margrethe Davidsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1828
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fv. Leiekone

034 Karen Mathea Nilsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1832
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Ragerske i Slotsparken

035 Marie Olsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1827
Fødestad:
Numedal
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Dagarbeiders hustru

036 Augusta Lindberg

H.nr:
01
Alder/fødd:
1856
Fødestad:
Sverige
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Skomagers hustru

037 Josef Martinius Heggedal

H.nr:
01
Alder/fødd:
1889
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bagers søn

038 Nikolai Olsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1830
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Stensætter

039 Kristian Kristensen Foss

H.nr:
01
Alder/fødd:
1826
Fødestad:
Norderhov
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Smedsvend

040 Kristian Olsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1847
Fødestad:
Blakjer
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Orgelarbeider

041 Johan Anton Rasmussen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1825
Fødestad:
Ø. Aker
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Fv. Tomtearbeider

042 Martin Antonsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1878
Fødestad:
V. Aker
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fv. Kjørekarl

043 Peder Andersen Lynne

H.nr:
01
Alder/fødd:
1862
Fødestad:
Hadeland
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fv. Kjøbmand

044 Kristoffer Isachsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1824
Fødestad:
Ø. Aker
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fv. Gartner

045 Kristian Hansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1856
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Bryggearbeider

046 Hans Hansen Langaard

H.nr:
01
Alder/fødd:
1837
Fødestad:
Kongsberg
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Fv. Blikknslagersvend

047 Gustav Emil Gulbrandsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1861
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Fv. Korkefabriksexpeditør

048 Rudolf Alexander Johansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1885
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fraskilt hustruens Søn

049 Ole Olsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1860
Fødestad:
Kongsvinger
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
s
Yrke:
Mekanisk arbeider

050 Ole Numedal

H.nr:
01
Alder/fødd:
1864
Fødestad:
Horten
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fv. Fiskehandler

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1900
Sluttår:
1900

Teljingskrets:

041

Bustad by:

0034 Øvre Voldgade 15

Bydel:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar