Husværenummer:
02
Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.13,00 pr maaned
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
1
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
2-1-1
Tal heimehøyrande personar:
2-1-1
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
1-1
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Karoline Gulbrandsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1847-05-03
Fødestad:
Næs Romerike
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
e
Yrke:
Fladbrødbagerske

002 Sverre Colbjørn Syversen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1890-10-26
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
Losjerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skomagerarb

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

127a

Bustad by:

0054 Tøiengate 21b

Bydel:
-
Oppbevaringstad

Rapportar