Husværenummer:
07
Plassering:
forhus
Etasje:
3die
Husleige:
kr.20 md
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
2
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
2-1-1
Tal heimehøyrande personar:
2-1-1
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
1-1
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
1
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Trine Helene Christiansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1851-09-10
Fødestad:
Modum
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
e
Yrke:
Gaardeier

002 Nikolai Sighvat Bjærum

H.nr:
01
Alder/fødd:
1843-04-09
Fødestad:
Holme
Bustatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Organist

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

087

Bustad by:

0057 Vogtsgate 40

Bydel:
-
Oppbevaringstad

Rapportar