Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L0699: Menn og kvinner

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, no. 699: 1961, men and women, Sa - Sel

Geography

County:
Akershus, Oslo
Municipality (1947):
Aker, Oslo

Remarks

Menn og kvinner: Sa - Sel. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.