Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L0695: Menn og kvinner

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, no. 695: 1961, men and women, Om - Pel

Geography

County:
Akershus, Oslo
Municipality (1947):
Aker, Oslo

Remarks

Menn og kvinner: Om - Pel. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.