Read more

Landssvikarkivet, Inntrøndelag politikammer

RA/S-3138-40

0040: Inntrøndelag politikammer

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Politiske saker

L0080: Saker

0012: Anr. 827

Archive reference: RA/S-3138-40/D/Da/L0080/0012
Source ID: 131107

Landssvikarkivet, Inntrøndelag politikammer, Politiske saker, nr. 80.12: Anr. 827 *****, 1945-1946

Geography

County:
Nord-Trøndelag
Municipality (1947):
Sparbu, Steinkjer

Remarks

Inntrøndelag politikammer, Politiske saker, nr. 80.12: Anr. 827 *****

Responsible actor
Digitised version