Read more

Landssvikarkivet, Inntrøndelag politikammer

RA/S-3138-40

0040: Inntrøndelag politikammer

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Politiske saker

L0080: Saker

0009: Anr. 824

Archive reference: RA/S-3138-40/D/Da/L0080/0009
Source ID: 131104

Landssvikarkivet, Inntrøndelag politikammer, Politiske saker, nr. 80.9: Anr. 824 *****, 1945-1948

Geography

County:
Nord-Trøndelag
Municipality (1947):
Ogndal, Steinkjer

Remarks

Inntrøndelag politikammer, Politiske saker, nr. 80.9: Anr. 824 *****

Responsible actor
Digitised version