Read more

Landssvikarkivet, Inntrøndelag politikammer

RA/S-3138-40

0040: Inntrøndelag politikammer

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Politiske saker

L0080: Saker

0008: Anr. 823

Archive reference: RA/S-3138-40/D/Da/L0080/0008
Source ID: 131103

Landssvikarkivet, Inntrøndelag politikammer, Politiske saker, nr. 80.8: Anr. 823 *****, 1945-1954

Geography

County:
Nord-Trøndelag
Municipality (1947):
Egge, Steinkjer

Remarks

Inntrøndelag politikammer, Politiske saker, nr. 80.8: Anr. 823 *****

Responsible actor
Digitised version