Read more

Landssvikarkivet, Inntrøndelag politikammer

RA/S-3138-40

0040: Inntrøndelag politikammer

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Politiske saker

L0080: Saker

0002: Anr. 816

Archive reference: RA/S-3138-40/D/Da/L0080/0002
Source ID: 131097

Landssvikarkivet, Inntrøndelag politikammer, Politiske saker, nr. 80.2: Anr. 816 *****, 1945-1955

Geography

County:
Nord-Trøndelag
Municipality (1947):
Steinkjer

Remarks

Inntrøndelag politikammer, Politiske saker, nr. 80.2: Anr. 816 *****

Responsible actor
Digitised version