Read more

Landssvikarkivet, Inntrøndelag politikammer

RA/S-3138-40

0040: Inntrøndelag politikammer

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Politiske saker

L0079: Saker

0025: Anr. 813

Archive reference: RA/S-3138-40/D/Da/L0079/0025
Source ID: 131095

Landssvikarkivet, Inntrøndelag politikammer, Politiske saker, nr. 79.25: Anr. 813 *****, 1945-1949

Geography

County:
Nord-Trøndelag, Oslo, Østfold
Municipality (1947):
Borge, Oslo, Steinkjer

Remarks

Inntrøndelag politikammer, Politiske saker, nr. 79.25: Anr. 813 *****

Responsible actor
Digitised version