Read more

Landssvikarkivet, Inntrøndelag politikammer

RA/S-3138-40

0040: Inntrøndelag politikammer

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Politiske saker

L0079: Saker

0024: Anr. 812

Archive reference: RA/S-3138-40/D/Da/L0079/0024
Source ID: 131094

Landssvikarkivet, Inntrøndelag politikammer, Politiske saker, nr. 79.24: Anr. 812 *****, 1945-1949

Geography

County:
Nord-Trøndelag
Municipality (1947):
Steinkjer

Remarks

Inntrøndelag politikammer, Politiske saker, nr. 79.24: Anr. 812 *****

Responsible actor
Digitised version