Read more

Landssvikarkivet, Inntrøndelag politikammer

RA/S-3138-40

0040: Inntrøndelag politikammer

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Politiske saker

L0079: Saker

0013: Anr. 800

Archive reference: RA/S-3138-40/D/Da/L0079/0013
Source ID: 131083

Landssvikarkivet, Inntrøndelag politikammer, Politiske saker, nr. 79.13: Anr. 800 *****, 1945-1946

Geography

County:
Nord-Trøndelag
Municipality (1947):
Beitstad, Steinkjer

Remarks

Inntrøndelag politikammer, Politiske saker, nr. 79.13: Anr. 800 *****

Responsible actor
Digitised version