Read more

Landssvikarkivet, Inntrøndelag politikammer

RA/S-3138-40

0040: Inntrøndelag politikammer

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Politiske saker

L0079: Saker

0012: Anr. 799

Archive reference: RA/S-3138-40/D/Da/L0079/0012
Source ID: 131082

Landssvikarkivet, Inntrøndelag politikammer, Politiske saker, nr. 79.12: Anr. 799 *****, 1945-1947

Geography

County:
Nord-Trøndelag
Municipality (1947):
Egge, Steinkjer

Remarks

Inntrøndelag politikammer, Politiske saker, nr. 79.12: Anr. 799 *****

Responsible actor
Digitised version