Read more

Landssvikarkivet, Inntrøndelag politikammer

RA/S-3138-40

0040: Inntrøndelag politikammer

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Politiske saker

L0079: Saker

0009: Anr. 796

Archive reference: RA/S-3138-40/D/Da/L0079/0009
Source ID: 131079

Landssvikarkivet, Inntrøndelag politikammer, Politiske saker, nr. 79.9: Anr. 796 *****, 1945-1948

Geography

County:
Nord-Trøndelag
Municipality (1947):
Sparbu, Steinkjer

Remarks

Inntrøndelag politikammer, Politiske saker, nr. 79.9: Anr. 796 *****

Responsible actor
Digitised version