Read more

Landssvikarkivet, Inntrøndelag politikammer

RA/S-3138-40

0040: Inntrøndelag politikammer

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Politiske saker

L0079: Saker

0008: Anr. 795

Archive reference: RA/S-3138-40/D/Da/L0079/0008
Source ID: 131078

Landssvikarkivet, Inntrøndelag politikammer, Politiske saker, nr. 79.8: Anr. 795 *****, 1945-1946

Geography

County:
Nord-Trøndelag
Municipality (1947):
Steinkjer

Remarks

Inntrøndelag politikammer, Politiske saker, nr. 79.8: Anr. 795 *****

Responsible actor
Digitised version