Read more

Landssvikarkivet, Inntrøndelag politikammer

RA/S-3138-40

0040: Inntrøndelag politikammer

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Politiske saker

L0079: Saker

0005: Anr. 792

Archive reference: RA/S-3138-40/D/Da/L0079/0005
Source ID: 131075

Landssvikarkivet, Inntrøndelag politikammer, Politiske saker, nr. 79.5: Anr. 792 *****, 1945-1946

Geography

County:
Nord-Trøndelag
Municipality (1947):
Steinkjer, Verran

Remarks

Inntrøndelag politikammer, Politiske saker, nr. 79.5: Anr. 792 *****

Responsible actor
Digitised version