Source ID: 100245

Norwegian prisoners in England 1807-1814

Geography

Country:
Storbritannia

Remarks

Dataene er hentet fra Admiralitetets arkiv i Public Record Office i London. Protokoller over dansk-norske fanger er mikrofilmet og Statsarkivet i Kristiansand og Aust-Agder-Arkivet i Arendal har mikrofilmene tilgjengelig for publikum.

Period (list):
1807-1814
Transcription basis:
Mikrofilm og kartotekkort

Owner:
National Archives of Norway

Transcribed by:
Ansatte ved Statsarkivet i Kristiansand
First published:
2012-01-19
Last published:
2015-05-29
Remarks (transcription):
Databasen over norske prison-fanger bygger på et eldre manuelt navneregister på kartotek-kort. Dette registeret ble utarbeidet ved Statsarkivet i Kristiansand i 1987 på grunnlag av de mest fullstendige fangeprotokollene som finnes på mikrofilmene. Siktemålet var å få registrert flest mulig av de norske krigs­fangene. Et utvalg av de viktigste opplysninger fra proto­kollene ble tatt med på kortene, som er satt opp etter føl­gende hovedmønster på fire linjer: 1. Navn . 2. Fødested , alder (ved mottak i fangeleiren), stilling/rang . 3. Dato for kapring/arrestasjon, sted , prisens navn (og hvil­ken type av fartøy). 4. Opplysninger om avgang fra fangeleiren: a) Utvekslet, overført, løslatt, død eller rømt. b) Dato. c) Opplys­ninger om hvorhen overført eller avgitt (sted eller skipets navn), eventuelt om dødsårsak eller sykdoms­symptomer.