Source ID: 100013

Passports for emigration to America, issued in Bergen 1842-1860

Geography

County:
Bergen
Municipality (1947):
Bergen
Geographic area:
Bergen muni.
Period (list):
1842-1860
Transcription basis:
Avskrift

Owner:
National Archives of Norway

Transcribed by:
Yngve Nedrebø
Transcribed when:
1998
First published:
1998-02-08
Last published:
2013-11-28
Remarks (transcription):
Den eldste bevarte emigrantprotokollen for Bergen begynner først i 1874. Det har eksistert protokoller også for årene 1867-1873, men disse har ikke latt seg oppspore. Men det finnes passprotokoller for Bergen politikammer like fra 1811 av, og disse har fra 1842 opplysninger også om emigranter til USA. Marta Eide, Statsarkivet i Bergen har laget en ekstraktutskrift fra passprotokollene 1842-1860 av personer som fikk pass for å dra til USA. Denne databasen er bygd på ekstraktutskriftene. Totalt omfatter databasen om lag 1900 emigranter, men siden det ofte bare er familiefaren som har fått ført inn sitt fulle navn, er det bare knappe 1200 registreringer i basen. Det var nødvendig å skaffe seg pass også for innenlandske reiser før våren 1860, men da passtvangen ble opphevet i 1860 ble det også fritt å dra utenlands uten å ha pass. På grunn av den store utvandringen til USA i andre halvdel av 1860-tallet ble det fra 1867 av bestemt at man skulle føre protokoller over emigranter fra de norske byene. Disse protokollene skulle føres ved politikamrene i havnebyene. Databasen ble laget i 1993 av Yngve Nedrebø, Statsarkivet i Bergen.