Vi planlegger vedlikehold som medfører nedetid på Digitalarkivet torsdag 25.04, mellom kl. 20:00 til kl. 21:00.
Foto av innpakkede skiftedokumenter på hylle i arkivmagasin
Skiftedokumenter fra Sorenskrivaren i Sunnholdland. Foto: Tone Merete Bruvik.

Skiftemateriale

Skiftemateriale omfatter offentlige arveskifter, i hovedsak fra sorenskriver- og byfogdarkivene, og i nyere tid dødsfallsprotokoller fra lensmannsarkivene.

Digitalarkivets hovedinngang for skiftemateriale er søkeskjemaet for skanna skiftemateriale. Det skanna skiftematerialet omfatter i hovedsak:

  • Sorenskrivernes og byfogdenes skifteprotokoller fra midten av 1600-tallet og fram til begynnelsen av 1800-tallet, for deler av landet fram til begynnelsen av 1900-tallet.
  • Geistlighetens skifteprotokoller fra 1700-tallet.
  • Et mindre utvalg skifteprotokoller og -dokumenter fra den fra den militære skifteforvaltningen inntil denne ble avviklet på begynnelsen av 1800-tallet.
  • Lensmennenes dødsfallsprotokoller fra midten av 1800-tallet og et stykke inn på 1900-tallet. Dødsfallsprotokollene er fritt tilgjengelige til og med 1934. Det varierer fra statsarkivdistrikt til statsarkivdistrikt hvor mye som er skanna.
  • Statsarkivenes kortregistre (skiftekort) til skifteprotokollene.

Det er utarbeidet en del søkbare registre til skifteprotokollene. Disse finner du via Finn kilde.