Hvordan søke i fotoarkivet?

Her får du vite mer om de ulike søkemulighetene i Arkivverkets digitale fotoarkiv.

Fritekstsøk

Fremside fotoarkiv.

Gå til Arkivverkets digitale fotoarkiv. Midt i skjermbildet finner du et stort søkefelt. Det er et fritekstsøk, noe som innebærer at du søker i all informasjon som er registrert til et bilde. Dersom du kun er interessert i kommunevåpen, må du velge "Kommunevåpen" på forsiden, for deretter å bruke søkefeltet som dukker opp helt øverst i skjermbildet. Tilsvarende hvis du kun er interessert i historiske foto.

Du kan skrive inn ett eller flere ord i søkefeltet.

Eksempel:

 • søk på Aker, vil gi treff på Aker, Akers og aker (verbet).
 • søk på aker strand vil gi treff på foto med metadata som inneholder både aker og strand (tilsvarende som om man hadde skrevet aker AND strand).
 • søk på ”Aker Mekaniske Verksted” vil gi treff på alt som inneholder hele frasen Aker Mekaniske Verksted. Bruk av anførselstegn før og etter frasen angir at alt som står innenfor anførselstegnene må være med.

Feltkoder

Dersom man kjenner feltkodene, kan man foreta fritekstsøk i spesifikke felt knyttet til bildene. Emneord og fotograf er antakelig de feltene man har størst utbytte av å søke i.

 • emneord har feltkode 25
 • fotograf har feltkode 80

Det er mulig å kombinere ulike feltkoder i samme fritekstsøk.

Eksempel:

 • søk på 25: havneutbygging vil gi treff på alle foto hvor havneutbygging er et av emneordene.
 • søk på 25: havneutbygging 25: naust vil gi treff på fotografier som alle har begge emneordene, altså både havneutbygging og naust.
 • søk på 80: strand vil gi treff på alle foto som har strand som fotograf
 • søk på 80:strand 25: kvinner vil gi treff på alle foto som har strand som fotograf og kvinner som emneord

Se flere feltkoder

Avansert søk

Klikk på de tre prikkene (markert med rødt) for å få opp søkemuligheter for avansert søk.

For å benytte seg av avansert søk i fotoarkivet må man opprette en bruker, hvis man ikke har det fra før, og logge inn. Du må deretter velge et arkiv, for eksempel "Historiske foto" eller "Kommunevåpen".

Øverst på siden finner du søkefeltet. Til høyre i selve søkefeltet finner du tre prikker. Ved å klikke på disse prikkene, får du opp et nytt søkebilde som heter avansert søk.

Avansert søk.

Avansert søk brukes på følgende måte:

 1. Klikk på Legg til metadatakriterier. Du får da opp to nye, tomme felt på linjen ovenfor.
 2. I feltet til høyre får du opp en nedtrekksmeny. Her kan du velge hvilket felt du ønsker å søke i. Du kan fjerne felt ved å klikke på x.
 3. Fyll ut ordet du ønsker å søke etter i dette feltet, og klikk på Søk nederst til høyre.