Fotografier

Fotobasen er del av ulike arkiver, og videreutvikles nå til å bli en integrert del av Digitalarkivet.

Publisert: 2017-02-21

Fotoarkiv

Arkivverkets digitale fotoarkiv.

I Arkivverkets digitale fotoarkiv kan du søke blant våre foto. Fotografiene er en del av ulike arkiver i Arkivverket, både etter privatpersoner, private virksomheter, bedrifter og foreninger, og etter statlig forvaltning. Noen av fotografiene er tatt av profesjonelle fotografer, andre av amatørfotografer og privatpersoner.

Søkefeltet finner du midt i bildet. Det er et fritekstsøk som søker i all informasjon som er registrert til bildene. Hvor detaljert informasjonen er, vil variere. I de fleste tilfeller har vi kun overført den informasjonen som har fulgt fotografiene i arkivene. Vi forsøker å plassere alle fotografier geografisk i kommune og fylke. Arbeidet med å navngi avbildede personer er ofte vanskelig og tidkrevende. Det vil derfor være mange avbildede personer som ikke er identifisert, selv om dette er informasjon som er av stor interesse.

Søketips til fotoarkivet

Bruk av fotografier

Bildevisning med fanen "Regler for gjenbruk" markert med rødt. Klikk på fanen for å se lisensvilkår.

De fleste bildene kan brukes fritt til alle formål, men noen bilder har restriksjoner på kommersiell bruk. Hvert bilde i fotoarkivet har en fane som heter "Regler for gjenbruk" der du finner reglene for det gjeldende bildet.

"Regler for gjenbruk" gir informasjon om hvorvidt fotografiet er falt i det fri, altså ikke lenger er gjenstand for opphavsrett, eller de vilkårene som gjelder for videre bruk av fotografiet dersom det ikke er falt i det fri. I tillegg kan du lese om "Vilkår for bruk".

Regler for gjenbruk

Lisensen angir hvordan fotografiene kan brukes videre og hvilke krav og vilkår rettighetshaver har satt til videre bruk og deling. Dersom fotografiet har falt i det fri eller er merket med lisensen CC BY eller CC BY-SA, kan fotografiene brukes fritt og deles videre uten restriksjoner på bruk. Eneste vilkår er at opphavsperson og rettighetshaver krediteres. Er fotografiene merket med lisensen CC BY NC, er det restriksjoner på bruk til kommersielle formål. Dersom man ønsker å benytte disse fotografiene kommersielt, må man ta kontakt med Arkivverket.

CC-lisenser er et internasjonalt system for merking av opphavsrettslig beskyttet materiale. CC står for Creative Commons, og er en ideell organisasjon som jobber for å øke antallet åndsverk som alle lovlig kan dele med andre. Åndsverkshavere og rettighetshavere kan velge mellom fire kriterier når de setter sammen en CC-lisens:

  • verket skal krediteres (BY)
  • verket kan ikke brukes i kommersielle sammenhenger (NC)
  • verket kan ikke forandres eller bygges videre på (ND)
  • verket må gis ut under samme lisens (SA)

Arkivverket ønsker at våre foto i størst mulig grad skal kunne benyttes fritt og gratis. Så langt det lar seg gjøre benytter vi derfor lisensen CC BY eller CC BY-SA. Ved bruk av våre foto skal opphavsperson, rettighetshaver og bevaringsinstitusjon alltid krediteres.

Foto som er tilgjengelig i Arkivverkets digitale fotoarkiv kan lastes ned i høyoppløselig versjon egnet for trykking, eller lavoppløselig versjon egnet for skjermvisning.

Les mer

Foto i Arkivverket