Utdrag fra konstitusjonskomiteens endelige grunnlovsutkast (RA, Forskjellige samlinger, Historisk-kronologisk samling, G/Ga/L0009A).
Utdrag fra konstitusjonskomiteens endelige grunnlovsutkast (RA, Forskjellige samlinger, Historisk-kronologisk samling, G/Ga/L0009A).

Eidsvoll 1814

I forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014 ble et utvalg av arkivmateriale med relevans for riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 digitalisert. Her finner du alt på ett brett.

Med emneknaggen Eidsvoll 1814 (se også Finn kilde) får du en samlet oversikt over skanna arkivmateriale som direkte eller indirekte kan knyttes til riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.

Blant det som har fått størst oppmerksomhet, er eidsvollsmennenes fullmakter og adressene fra Nordland amt og Finnmark amt, som ikke fikk sendt representanter til Eidsvoll. Det er også verdt å peke på utdragene fra Historisk-kronologisk samling, som bl.a. inneholder en rekke grunnlovsutkast, Andreas Fayes arkiv med samlinger av brev og andre dokumenter, samt diverse privatarkiv med dagbøker, brev og andre notater etter eidsvollsmenn.

Hovedtyngden av det skanna arkivmaterialet stammer likevel fra statsadministrasjonen i tida før og etter 1814. Det er gjort utvalg fra en rekke arkiver, bl.a.: