Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer
Personsedler fra folketellingen 1920

Hvordan søke i folketellingen 1920?

Når du skal finne frem i folketellingen, er det greit å vite at det er flere søkemuligheter.

Publisert: 2020-12-01

Oversikt over søkerinngangene til folketellingen:

Det er også mulig å kun bruke det skannede materialet. Bruker du denne inngangen må du bla det fra bilde til bilde i det skannede materialet.

Vi har laget en oversikt som viser status for hvilke kommuner (herreder og byer) som er tilgjengelige i søkbar form. Det er de kommunene som er avkrysset i det grønne feltet for "Publisert" i denne oppstillingen som blir tilgjengelige nå. Status for folketellingen 1920