Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Personsedler fra folketellingen 1920

Folketellingen 1920 - søking og status

Når du skal finne frem i folketellingen, er det greit å vite at det er flere søkemuligheter.

Publisert: 2021-02-01

Oversikt over søkerinngangene til folketellingen:

Det er også mulig å kun bruke det skannede materialet. Bruker du denne inngangen må du bla det fra bilde til bilde i det skannede materialet.

Status

Dessverre rakk vi ikke å få publisert alle transkriberingene til folketellingen nå. Den 1. desember 2020 blir omlag 230 av 705 kommuner (herreder og byer) tilgjengelige for søk. De resterende vil bli publisert fortløpende etter hvert som de blir klare. Selv om alle de skannede bildene er tilgjengelige nå, vil man kunne oppleve at flere herreder har usorterte bilder. Dette vil bli rettet opp fortløpende når vi publiserer det transkriberte materialet.

Hvorfor det tar så lang tid å få publisert transkriberingene fra 1920-tellingen, kan du lese mer om her

Vi har laget en oversikt som viser status for hvilke kommuner (herreder og byer) som er tilgjengelige i søkbar form. Det er de kommunene som er avkrysset i det grønne feltet for "Publisert" i denne oppstillingen som blir tilgjengelige nå. Status for folketellingen 1920

Følgende fylker er ferdig publisert (med unntak av kjøpstader/ladesteder og skipslister)

 • Finnmark
 • Nord-Trøndelag
 • Sør-Trøndelag
 • Møre og Romsdal
 • Sogn og Fjordane
 • Rogaland
 • Vestfold
 • Hordaland
 • Troms
 • Nordland

Videre plan er å få publisert transkriberte herreder (landkommuner) fra følgende fylker:

 • Aust-Agder
 • deretter publiseres det herreder/byer fra forskjellige områder etterhvert som det er klart.