Det er i øyeblikket en feil med alle søk som avgrenser med årstall. Dette skyldes en feil i søkemotoren. Feilen er meldt til leverandøren 26. september.

Velkommen som avtalepartner til publisering

Bruk vår opplastningstjeneste for signering av tjenesteavtale for bruk av Digitalarkivet til tilgjengeliggjøring av dine arkivdata.

Før du begynner

Vi gleder oss til å få mer innhold på Digitalarkivet, og til å bli kjent med arkivene dine. Vi ber deg om å signere på en tjenesteavtale for å få tilgang til publisering i Digitalarkivet. Skal du publisere innhold som er yngre enn 100 år, må du også fylle ut et skjema for arkivopplysninger. Slik sikrer vi personvernforordningen og at generelle juridiske spørsmål blir ivaretatt og forstått.

Juridiske avklaringer

Dersom du har behov for avklaringer eller har spørsmål til avtalene, kan du ta kontakt med Harald Sommerstad på telefon 977 91 401, eller harsom@arkivverket.no.

Få tilgang til publisering i Digitalarkivet

  1. Signer tjenesteavtale.

  2. Registrer din virksomhet

  3. Personer som skal registrere arkivenheter til digitalisering, laste opp filer, redigere metadata, publisere og indeksere, oppretter konto her.

  4. Definer brukerkontoer som skal knyttes til rollene koordinator og operatør. Koordinator har tilgang til all funksjonalitet. Operatør har begrensede tilganger. Rollene er nærmere beskrevet i Tjenestekatalogen. Hver virksomhet må ha minimum én koordinator, med ansvar for digitaliseringsarbeidet og fordeler oppgaver til operatørene. Brukerkontoer og roller meldes inn til digitalarkivet@arkivverket.no.

Skjema for arkivopplysninger

Skal du publisere innhold som er yngre enn 100 år, må du fylle ut et skjema for arkivopplysninger. Du må fylle ut skjemaet hver gang du skal publisere innhold som det ikke er fylt ut skjema for tidligere.

Du laster opp skjema for arkivopplysninger via skjema for oppfølging av tidligere sak. Du må da oppgi deres saksnummer hos Arkivverket. Ta kontakt på e-post digitalarkivet@arkivverket.no, dersom du ikke har saksnummeret for hånden.