Foto: Tone Merete Bruvik, 2019

Velkommen som avtalepartner til publisering

Tilgjengeliggjør og publiser ditt digitale arkiv hos oss. Samtidig som vi bygger et større Digitalarkiv som skal inkludere mottak og bevaring, kan du ta i bruk publiseringsløsningen.

Før du begynner

Vi gleder oss til å få mer innhold på Digitalarkivet, og til å bli kjent med arkivet ditt. Vi ber deg om å signere på en tjenesteavtale og fylle ut et skjema for arkivopplysninger. Slik sikrer vi personvernforordningen og at generelle juridiske spørsmål blir ivaretatt og forstått.

Juridiske avklaringer

Dersom du har behov for avklaringer eller har spørsmål til avtalene, kan du ringe vår jurist, Harald Sommerstad på telefon 977 91 401, eller harsom@arkivverket.no.

  1. Signer tjenesteavtale og fyll ut skjema for arkivopplysninger.

  2. Registrer deg og last opp signerte avtaler.

  3. Personer som skal registrere arkivenheter til digitalisering, laste opp filer, redigere metadata, publisere og indeksere, oppretter konto her.

  4. Definer brukerkontoer som skal knyttes til rollene koordinator og operatør. Koordinator har tilgang til all funksjonalitet. Operatør har begrensede tilganger. Rollene er nærmere beskrevet i Tjenestekatalogen. Hver virksomhet må ha minimum én koordinator, med ansvar for digitaliseringsarbeidet og fordeler oppgaver til operatørene. Brukerkontoer og roller meldes inn til digitalarkivet@arkivverket.no.