Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
SAB, Lepraarkiver - Pleiestiftelsen for spedalske no.1, D.d, 1863

Arkivsaker fra gamle Bokhylla

De fleste av arkivsakene som lå på gamle bokhyllen skal gjøres tilgjengelig på Digitalarkivet.

Det jobbes jevnlig med å publisere arkivsakene på Digitalarkivet. Noen ganger er det den samme skanningen som publiseres, mens andre ganger er det en reskanning. Bøker publisert på Nasjonalbiblioteket blir ikke lagt ut på Digitalarkivet.

Liste over saker fra gamle Bokhylla

I Finn kilde kan du se alt som er tilgjengelig via Digtalarkivet fra gamle Bokhylla ved å bruke emneordet "Webbok-publikasjoner":

Liste over saker fra gamle Bokhylla i dagens Digitalarkiv (her kommer det mer til etterhvert)

Du finner kildene ved å bruke Finn kilde eller gå inn via Skanna arkiver.

Nr. i Bokhylla -  Tittel

*Kilder som er blitt publisert på Digitalarkivet vil bli fjernet fra denne listen. *

  1. Reklameplakatar for Vesteraalske
  1. Eit utval av eldre norske julekort
  1. Ludvig Holberg: Erasmus Montanus
  1. Svensgården nabobok manuskript nr. 211 i Manuskriptsamlingen (pdf) til Universitetsbiblioteket i Bergen
  1. Johan Nordahl Brun: Visitasprotokoll 1794-1812
  1. Ei handskriven kokebok frå 1700-talet
  1. Birgitte Schøller: Noter
  1. Fransk bønnebok frå 1470-åra
  1. Hans Lillienskiold: Reisejournal 1668-1670
  1. Hans Jørgensen Gotzows kopibok (1599) 1641-1660
  1. Torbjørn Øynos dagbok
  1. Det tyske kyst- og marinevernet i Seekomandant Bergens område 1945 *140. Regnskap for Sanct Jørgens Hopital i Bergenhus
  1. Lungegaardshospitalet: Direksjonen: Forhandlingsprotokoll
  1. Lungegaardshospitalet: Direksjonen: Kopibok
  1. Organisasjonskomiteen: Leprakonferansen i Bergen
  1. Lepraregisteret 1856-1956
  1. St. Pauls Kirke og Menighets Historie
  1. Christiania politikammer: Artistregister - 1891-1920
  1. Catharine Hermine Køller: Reisejournal
  1. Johannes Milde: Johannes Mildes USA-dagbok
  1. Gamle Minder
  1. En dombog med adskillige norske Dommer fra det XVI Seculo
  1. Konfirmasjonsbilder fra Norderhov prestegjeld i Buskerud
  1. Lister over døypte og døde, samt nokon konfirmerte, i Ulfsteen prestegjeld 1777-1804
  1. Møteprotokoll fo Hordaland Sylvrevalslag
  1. Ekteskapsbevillinger frå Sund, bispearkivet
  1. Skilmissesak Hugo Køhler
  1. Bevisopptagelse i spørsmålet om Hugo Køhlers identitet
  1. Hugo Køhler i Trondheim - tvangsauksjon
  1. Hugo Køhler søker statsborgerskap
  1. Hugo Køhler: separasjon og skilsmisse 1896-1897
  1. Hugo Køhler i Bergen - pantedokumenter
  1. Kommisjonsprotokoll 1808-1809 i saka mot losane som førde inn den britiske fregatten Tartar
  1. Vedlegg til kommisjonssaka 1808-1809 mot losane som førde inn den britiske fregatten Tartar
  1. Overkriminalrettens dom i saka mot losane som førde inn den britiske fregatten Tartar
  1. Varaldsøy forliksprotokoll
  1. Lensmannen i Leinstrand: Arrestanter 1823-1845
  1. Forhandlingsprotokoll for Distriktsforsamlingene i kjøpstedene Trondhjem og Levanger 1828 - 1903
  1. Trondhjems Tekniske Læreanstalt: Karakterprotokoll 1870-1890
  1. Trondhjems Tekniske Læreanstalt: Karakterprotokoll 1890-1899
  1. Trondhjems Tekniske Læreanstalt: Karakterprotokoll 1900-1907
  1. Trondhjems Tekniske Læreanstalt: Karakterprotokoll 1907-1914
  1. Trondhjems Tekniske Læreanstalt: Hospiterende elever 1870-1914
  1. Trondhjems Tekniske Læreanstalt: Gaveprotokoll 1870-1915
  1. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1802-1817
  1. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1818-1821
  1. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1822-1825
  1. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1826-1831
  1. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1832-1836
  1. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1837-1845
  1. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1846-1859
  1. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1860-1866
  1. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1866-1876
  1. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1875-1893
  1. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1875-1900
  1. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1876-1892
  1. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1893-1903
  1. Kontrabok over inntekter fra ekteskapsbevillinger i forbundne ledd mm for Kristiania stift 1731-1738
  1. Den frivillige Nattepatruljeforening 1842-1848
  1. Trondhjems Brannretts inntekter og utgifter 1768-1828
  1. Skiftedesignasjoner for Buskerud amt 1839
  1. Firmaregister for Nordhordland
  1. Slekten Meldahl
  1. Slekten Meldahl bind 2
  1. Austad Kvægavlsforening 1899-1924
  1. Austad Kvægassuranse 1903-1969
  1. Austad Skoglag 1910-1968
  1. Ytre Kvås fealslag 1948-1968
  1. Lyngdal bondelag 1956-1968
  1. Bergen Magistrat: Attestbøker I-III 1702 - 1741
  1. Sorenskrivaren i Hardanger og Voss: Skifteregister for Hardanger og Voss 1695-1883
  1. Lagtingsprotokoll 1 for Oplandene 1611-1613
  1. Lagtingsprotokoll 2 for Oplandene 1696-1712
  1. Lagtingsprotokoll 3 for Oplandene 1713-1727
  1. Lagtingsprotokoll 4 for Oplandene 1728-1736
  1. Lagtingsprotokoll 5 for Oplandene 1737-1748
  1. Lagtingsprotokoll 6 for Oplandene 1748-1752
  1. Lagtingsprotokoll 7 for Oplandene 1752-1765
  1. Lagtingsprotokoll 8 for Oplandene 1765-1783
  1. Lagtingsprotokoll 9 for Oplandene 1771-1798
  1. Lagtingsprotokoll 10 for Oplandene 1790-1798
  1. Settedommer for Oplandene 1771-1777
  1. Pantebok for Oplandene lagdømme 1713-1797
  1. Skipsregister for Kristiansund 1903-1904
  1. Skipsregister for Kristiansund 1904-1932
  1. Trondhjems Seilskibsflaate på 1700- og 1800-tallet
  1. Losprotokoll for Bergen 1795-1801
  1. Grisefamiliens stamtavle
  1. Bergens Garnisons Justisprotokoll
  1. Håndverkertelling for Buskerud amt og Jarlsberg grevskap
  1. Jacob Hinsley Knutzen: Minnebok fra tidlig 1800
  1. Protokoll for katastrofeutvalgets antikvariske komité
  1. Beretning fra katastrofeutvalget i Bergen
  1. Special Report on Bergen Port and Town
  1. Tyske anlegg i Hordaland
  1. Wirtschaft - Rapporter om økonomisk utvikling på Vestlandet 1941-1945
  1. Rapport om Milorgorganisasjonen i Norge
  1. Engelsk etterretning om tyske anlegg i Bergen
  1. RAF Operations Record Book
  1. A Wartime Log for British Prisoners
  1. Ukerapporter fra Kommandeur der Sipo und Sicherheitsdienst Bergen (KdS Bergen)
  1. Fangeprotokoll for politiske fanger ved Bergen kretsfengsel 1940-1942
  1. Olaf Bugge Valeurs dagbok fra fangenskapet
  1. Norske tap under den tyske invasjonen i april og mai 1940
  1. Avskrift av dødsdom over Hans Blomberg. Fra alliert rettsoppgjør i 1945
  1. Forhandlingsprotokoll nr 1 for Centralkomiteen, 1940
  1. Forhandlingsprotokoll nr 2 for Centralkomiteen, 1940
  1. Forhandlingsprotokoll nr 1 for Centralkomiteen, 1940
  1. Albert Hatting: Forsøg til en Præstehistorie eller nogenlunde Efterretning om det Bergensek Cleresie
  1. Bondedagbok fra Vestre Lærum i Sande 1888-1893
  1. Scheikomiteen: Oppgave over gårdsnummerinndelingen i nye kommuner pr. 1. januar 1967. Innstilling til regulering av norske kommunegrenser fra 1961
  1. Johs. Brochmand: Johs. Brochmand: Skydebog 1
  1. Johs. Brochmand: Johs. Brochmand: Skydebog 2
  1. Johs. Brochmand: Johs. Brochmand: Skydebog 1
  1. Hovedrull for Florø 1901-1920
  1. Hovedrulle over Christiansands Byes med underliggende strandsiddere 1788
  1. Rulle over det 2. Mandalske Compagnie under det 1. Westerlehnske Infanteri Regiment Aaret 1787
  1. Rulle over Mandahlske Compagnje i de Nedenæsiske Natjonale Muqueteer Corps 1820
  1. Iver Eriksen Leganger: Sokneprest Legangers jordebok 1673-1694
  1. Manntall fra 1922 over stemmeberettigede for kommunevalg i Soknedal kommune
  1. Karakterprotokoll 1859-1873 for Stjørdalshalsen skole i Stjørdal kommune