SAB, Lepraarkiver - Pleiestiftelsen for spedalske no.1, D.d, 1863

Arkivsaker fra gamle Bokhylla

De fleste av disse arkivsakene skal gjøres tilgjengelig på Digitalarkivet.

Vi er i ferd med å flytte over disse webbøkene, og etter hvert som de blir tilgjengelig oppdaterer vi lenkene til disse.

Liste over saker fra gamle Bokhylla

I Finn kilde kan du se alt som er tilgjengelig via Digtalarkivet fra gamle Bokhylla ved å bruke emneordet "Webbok-publikasjoner":

Liste over saker fra gamle Bokhylla i dagens Digitalarkiv (her kommer det mer til etterhvert)

Nr. i Bokhylla -  Tittel (som lenke hvis den er tilgjenglig på ny plass)

Det er krevende å lage en liste i samme rekkefølge som den gamle bokhylla med lenker til hvor det er å finne pr. 21.08.2019. Mye vil komme etterhvert, bruk lenken over for å se alt som er merket med "Webbok-publikasjoner".