Bokhylle på gamle lesesal på Statsarkivet i Bergen. Foto: Tone Merete Bruvik, 2019

Hvor er alt som var på den gamle Bokhylla?

På gamle Digitalarkivet var det en digital bokhylle med diverse skannede kilder, oppslagsverk og annet. Her er en oversikt over dette materialet og hvor man kan finne det nå.

Publisert: 2019-08-21

Hva var bokhylla på Digitalarkivet?

Bokhylla har vært et nyttig håndbibliotek for brukerne av Digitalarkivet. Dels inneholdt bokhylla skannede utgaver av bøker som kan være nyttige for Digitalarkivet brukere, men også skannede arkivkilder var der. Bokhylla ble opprettet 1999-2000, mens Digitalarkivets første løsning for skannede kirkebøker kom i 2005. Nasjonalbibliotekets (NB) bokhylle startet som et prøveprosjekt i 2009 (http://www.nb.no/).

Når vi nå ser gjennom de 616 titler på vår gamle bokhylle, så er det masse her som er tilgjengelig via bokhylla hos NB og mye ligger (eller skulle ha ligget) i skannede arkiver hos oss. Det er tid for rydding.

Tilgang og rettigheter til bokhylla på Nasjonalbiblioteket

NB gir alle IP-adresser i Norge tilgang til digitalt tilgjengelig materiale frem til og med år 2000. Dette er regulert i en avtale mellom Kopinor og Nasjonalbiblioteket: http://www.kopinor.no/avtaletekster/bokhylla-avtalen. Bøker som har falt i det fri, dvs. det er gått 70 år siden opphavsmannens død, er tilgjengelig for alle. En del materiale som vi har i vår bokhylle er bare tilgjengelig fra norske IP-adresser hos NB, et eksempel er Vervarslinga på Vestlandet 25 år, 1943 http://da3.arkivverket.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=bjerknes.

NB opplyser at alle trykte bøker før 1881 skal være fritt tilgjengelig, og at alle trykte bøker etter 1881 må sjekkes. Det vet at de har mange titler som skulle vært endret til fritt tilgjengelig; de må rett og slett få beskjed fra publikum når man oppdager feil i sperringene.

Oversikt

Av 616 titler finner vi følgende:

  • 265 er trykte bøker, hefter eller lignende. Av dette er 123 (eller flere) å finne hos NB digitalt tilgjengelig. Se under for detaljer over disse.
  • 347 er skannet arkivmateriale. Se detaljer under.