Vi planlegger vedlikehold som medfører nedetid på Digitalarkivet torsdag 25.04, kl 20:00 til ca. kl 21:00.

Spørsmål om skannede kilder?

Her kan du finn svar på ofte stilte spørsmål vedrørende skannede kilder

Mange av kjeldene er skanna på oppslag, slik at eit bilete viser to sider i kjelda. Viss ein tek utskrift av ei side som er skanna på oppslag kan bileta vere vanskelege å lese sidan dei vert pressa inn på ei A4-side. For å skrive ut kvar side i kjelda på separate A4-ark, må du logge inn og lage eit pdf-hefte som du så kan skrive ut. Då kan du velje å splitte det skanna biletet i to. Les meir om korleis du gjer det i denne rettleiinga

Det er sjølvsagt mogleg å skrive ut på printer som støttar A3-format, viss ein har det tilgjengeleg.

Ikon for å åpne sideflata. Horisontale prikker viser at sideflata er lukka, medan vertikale prikker viser at ho er open.

Du må fyrst opne sideflata som du ser markert med raud firkant i figuren.

Brukarinnstillingar markert med raud sirkel, "Husk zoom" markert med raud pil.

Deretter går du på tannhjulet (markert med raud sirkel) for å kome inn på brukarinnstillingar. Her vel du "Husk zoom" ved å klikke med musepeikaren på boksen til venstre for "Husk zoom".

Ikon for å åpne sideflata. Horisontale prikker viser at sideflata er lukka, medan vertikale prikker viser at ho er open.

Du må fyrst opne sideflata som du ser markert med raud firkant i figuren.

Brukarinnstillingar markert med raud sirkel, "Husk posisjon" markert med raud pil.

Deretter går du på tannhjulet (markert med raud sirkel) for å kome inn på brukarinnstillingar. Her vel du "Husk posisjon" ved å klikke med musepeikaren på boksen til venstre for "Husk posisjon".

Eksempel på brødsmulesti med lenke til innhaldsside markert med raudt.

Du vil alltid finne innhaldssida i brødsmulestien. Du vil kome attende til innhaldssida ved å klikke på ho i brødsmulestien. Merk at ikkje alle kjelder har innhaldsside. For kjelder som ikkje har ei innhaldsside vil lenka til innhald i brødsmulestien vere grå, og ikkje mogleg å klikke på

Tilbake til trefflista markert med raudt i brødsmulestien.

Trefflista er alltid tilgjengeleg frå brødsmulestien. Klikk på nivået etter "Hjem" i brødsmulestien, markert med raudt i figuren. Her brukt eksempel på søk etter kyrkjebøker.

For å finne alle kyrkjebøker fyller du ut søkefeltet for prestegjeld i søkeskjemaet for skanna kyrkjebøker, og trykkjer Søk. Merk at du ikkje treng å fylle ut nokre andre søkefelt.

Sperra bilete vil ha ein raud trekant øvst til venstre i skjermbiletet. Viss du trykkjer på denne trekanten vil du få vite når eit sperra bilete vert opna.

I Finn kjelde vil du kunne sjå om ei kjelde er skanna eller søkbar eller begge deler.

Det vert ikkje korrigert eller gjort endringar i arkivmateriale. Dersom ein person til dømes har eit namn eller fødselsår ved vigsla som ikkje samsvarar med informasjonen ved dåpen, rettar me ikkje informasjonen oppgjeven ved vigsla eller dåpen.