Soldater
NS-medlemmer som blir arrestert 9. mai 1945. Bildet er beskåret. Foto: Leon Jacobsen. Arkivverket/Statsarkivet i Bergen/Jacobsen, Leon og Birgit

Arkivverket samarbeider med Norges Hjemmefrontmuseum om å overføre krigstidsarkiver av tysk og statlig opprinnelse til deponering.

▪️Arkivene har vært å regne som deponert fra Arkivverket, men nå overføres de for å sikre en tryggest mulig oppbevaring, og for å bedre tilgjengeligheten. ▪️Det er totalt ca. 300 hyllemeter som skal overføres til Riksarkivbygningen. ▪️Målet er at vi skal være ferdige med overføringene i løpet av 2025.

Den første esken med arkivsaker er nå digitalisert og publisert på Digitalarkivet. Esken inneholder mye interesessant fra Reichskommissariats Propagandaavdeling.

Les mer om Norges Hjemmefrontmuseum på deres nettside.