Bilder av fanger
Oslo politikammer, Kriminalavdelingen album 1 1880-1887

12 000 forbryterportretter

Har du en eller flere kriminelle blant dine forfedre? Da kan du være heldig å finne bilde av ham eller henne blant de rundt 12 000 portrettene av arresterte og fengslede som er lagt ut søkbart på Digitalarkivet.

I Statsarkivet i Oslo oppbevares arkivet etter kriminalavdelingen ved Oslo politikammer. I dette arkivet finnes det forbryteralbum med portretter av arresterte fra perioden 1880 til 1957. Blant de arresterte og dømte som finnes i albumene er det flest menn, men også bortimot 900 kvinner. De fotograferte er fra hele landet og i alle aldersgrupper. De eldste personene er født rundt 1810 og de yngste vil være født på 1930-tallet. Det er svært god kvalitet på fotografiene slik at man virkelig kan studere både ansikt og klesdrakt. I starten er de fotografert forfra, og senere får de et speil på skulderen slik at man også får se dem i profil. En del vanekriminelle vil også være fotografert flere ganger over tid slik at man kan se utviklingen etter hvert som de eldes.

Arkivverket har fått avfotografert albumene slik at man kan bla seg igjennom disse. I tilleg har man avfotografert hvert portrett, slik at man kan laste ned enkeltbilder.

For å lette fremfinning i albumene, har Arkivverket laget søkbare registrer. Her har man blant annet benyttet seg av dugnadsinnsats. Takk til de som har bidratt til å gjøre albumene søkbare. Av personvernhensyn, er det en klausul på 100 år basert på fødselsår.

Les mer om arkivet på Arkivverket sin nettside.

Her finner du forbryteralbumene på Digitalarkivet

Her finner du enkeltbilder (portrettbilder)