Foto fra pridemarkering i Volda
Foto fra pridemarkering i Volda, sendt inn til fotokonkurransen Årets bilde. Foto: Linda Næsfeldt. Arkivverket/Riksarkivet/Årets bilde

Skeive kilder på Digitalarkivet

Arkivverket markerer Skeivt kulturår med å digitalisere kilder til skeiv historie og publisere dem på Digitalarkivet.

I år er det 50 år siden paragraf 213 i straffeloven ble fjernet. Da ble homofilt samliv mellom menn i Norge avkriminalisert. I Arkivverket markerer vi det med å digitalisere relevante kilder og gjøre dem tilgjengelige på Digitalarkivet.

Vi håper disse kildene kan bidra til å belyse nye sider av skeiv historie og gi informasjon om arkivmateriale som er relevant for forskning og annen bruk. Blant materialet som er publisert, finner du:

Arkivet etter Det norske forbundet av 1948 (forløperen til Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring)

Forarbeidene til endringene i "homoparagrafen" fra lovavdelingen i Justisdepartementet.

Kristelig folkepartis utvalg for homofili.

På grunn av personvernhensyn kan ikke alt arkivmaterialet som er publisert på Digitalarkivet i forbindelse med Skeivt kulturår gjøres tilgjengelig for alle. Materiale som er publisert på Digitalarkivet men som vi ikke har gjennomgått med tanke på personvern, vil være sperret. Dersom du ønsker å få tilgang til dokumenter som pr. i dag er sperret, kan du be oss om å gjennomgå det og vurdere om dette kan blir gjort fritt tilgjengelig. Vi ber om forståelse for at dette kan ta tid.

Her kan du lese mer om noen av kildene som er publisert og om vår vurdering av taushetsbelagt materiale.

Det finnes opplysninger om skeive i mange andre arkiver enn de vi har publisert på Digitalarkivet. Vi har derfor laget veiledninger for å hjelpe deg som skal forske på skeiv historie i Norge, eller finne opplysninger om konkrete saker knyttet til skeiv historie.