foto: SF Studios

Utvandrerne

På midten av 1800-tallet forlot millioner av skandinaver sult og nød i håp om et bedre liv i Amerika. Dette er deres historie.

I denne filmatiseringen følger vi Kristina, Karl Oskar og deres små barn på deres farlige reise over Atlanterhavet og videre inn i det ville Nord-Amerika. Utfordringene er enorme, og noen må ofres for at andre kan overleve. 800.000 nordmenn utvandret til Amerika og denne filmen representerer deres historie.

Emigrantmateriale

På Digitalarkivet finnes kilder som kan gi oss informasjon om hvem som utvandret til Amerika. Den viktigste kilden er emigrantprotokollene. Disse er skannet, slik at man kan bla seg igjennom disse. De aller fleste er det også laget register til, slik at man kan søke etter navngitte personer.

Foto av mann og kone i Oregon, USA
Nils Larsen og konen Leona, Washington, Oregon. foto: privat

Her kan du finne emigrantmaterialet som er publisert på Digitalarkivet.

Fra enkelte områder i Norge er det også blitt skannet passprotokoller.

Deler av White Stare linie sitt arkiv er skannet og ligger søkbart på Digitalarkivet. Blant annet kan du finne en liste over passasjerer på Titanic.

Det var vanlig å ta bilder og sende hjem til familien i Norge. Nils Larsen født 1881 på Radøy emigrerte i 1905 til Oregon. Her giftet han seg med Leona og fikk 2 barn.