Folketellingen 1922 Bergen
Folketellingen 1922 Bergen

Folketellingen 1921 og 1922 for Bergen

Enkelte kommuner avholdt egne folketellinger, disse kaller vi kommunale folketellinger.

Den 1 februar 1922 ble det avholdt folketelling i Bergen. Denne ble i 2015 registrert av Rune Bergesen, og inneholdet i overkant av 98 000 navn. Ved publisering av registreringen var ikke de skannede bildene tilgjengelig på Digitalarkivet.

I forbindelse med at folketellingen var 100 år ble bildene publisert og gjort tilgjengelige på Digitalarkivet.

Siden registreringen og bildene ble publisert på forskjellige tidspunkt, var det ingen kobling mellom disse. En folketelling kan bestå av mange tusen sider, og det kan være tidkrevende å finne bestemte personer man leter etter. Dette er årsaken til at de fleste folketellinger blir registrert, og at det lages kobling mellom registreringen og bildene.

En av våre frivillige, Håkon Kolltveit Larsen, påtok seg jobben med å koble Rune Bergesen sin registrering mot de de skannede bildene. Resultatet av denne innsatsen, er at vi nå har publisert folketellingen 1922 på nytt.

I forbindelse med republisering av folketellingen, ble det avdekket at siste del av Bergen 1922, faktisk egentlig var en kommunal folketellingen for Gyldenpris 1921. Det ble altså avholdt en kommunal folketellingen 1 juli 1921 i forbindelse med at Gyldenpris ble overført fra Laksevåg herred til Bergen kjøpstad. Denne folketellingen har vi nå publisert som en egen kommunal folketelling på Digitalarkivet.

Søk i folketellingen 1921 for Gyldenpris

Søk i folketellingen 1922 for Bergen.

Les mer om folketellinger hos Arkivverket