Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer
Passbilde på et befalskort
Johan Alf Amundsen

Meldesedler for befal 1940-1945

Våren 1940 var det flere tusen befal som deltok i forsvaret av Norge. I 1944 ble det innført meldeplikt for de befalene som fortsatt befant seg i landet.

Formålet for okkupasjonsmyndighetene var å kunne ha kontroll med en potensielt farlig gruppering i krigens sluttfase. Arkivverket har nå publisert disse meldesedlene i Digitalarkivet.

Hvert befal har fylt ut et skjema der vi får opplyst personalia (navn, adresse og sivil stilling) og militærhistorikk (utdannelse, grad og avdeling pr. 9.4.1940). Det er dessuten portrettfoto på alle befalene. Det er ikke skjema og bilder av alle befalene som var aktive i Norge under krigen. Den 16 august 1943 ble rundt 1100 befaler arrestert. Disse - og andre som allerede var i fangenskap - vil det dermed ikke være meldesedler for.

Skjemaene er sortert alfabetisk, og det er tatt vare på skjemaer for 2750 befal. Du finner skjemaene her: Forsvarets krigshistoriske avdeling