Personer
Familien Arsch

Den 26 november 1942 forlot transportskipet Donau Oslo med "last Jøder"

Skipet Donau fraktet norske jøder til Polen, og til den sikre død i tysk fangenskap

I Oslo byarkiv sitt publiserte materiale på Digitalarkivet finner vi Havnejournalen fra 1942. Denne viser ankomne og avreiste skip i Oslo. På side 41 kan vi finne frakteskipet Donau sin ankomst til Oslo den 24 november. Skipet ble brukt av den tyske krigsmarine til å frakte tropper og utstyr til Norge. Den 26 november 1942 forlater skipet Oslo igjen, men denne gangen med en helt spesiell last ; Jøder. 532 norske jøder ble fraktet fra Oslo til Stettin i Polen. Fra Stettin gikk ferden videre med tog til utryddelsesleiren Auschwitz - Birkenau. Av alle de som ble deponert med Donau, var det kun 38 personer som overlevde krigen.

Familien Arsch fra Oslo var en mange familier som befant seg på Donau da den forlot Oslo. Familiens overhode var Moritz Arsch (1877-1943). Moritz kom til Norge fra Latvia i 1904, og allerede i 1905 giftet han seg med Bertha Oster (1882-1942). Sammen fikk de barna Sara (1908-1942), Samuel Jacob (1913-1942) og Abraham Josef (1918-1943).

Moritz var kjøpmann og drev i mange år forretning i Ullevålsveien 16 i Oslo. Moritz selv satt arrestert da Donau forlot Oslo, og var dermed ikke ombord i båten. Derimot ble han deportert med troppeskipet Goteland februar 1943. Ved ankomst Auschwiz ble han sendt rett i gasskammeret.

Kvittering
Dokument i forbindelse med arrestasjonen

Bertha og datteren Sara ble arrestert i sitt hjem på Majorstua samme dag som Donau forlot Oslo. Ved ankomst Auschwitz desember 1942 ble de begge sendt rett i gasskammer.

Samuel Jacob var innlagt på Ullevåg sykehus november 1942, men ble likevel hentet av politiet og fraktet direkte til Donau. Samuel ble også sendt til gasskammer den dagen toget ankom Auschwitz.

Abraham Josef var utdannet ved Oslo katerdralskole og jobbet som kontormann. Abraham satt allerede arrester, og ble overført direkte fra fangeleiren Berg i Tønsberg til Donau. Han døde i Auschwitz januar 1943.

Ombord i Donau befant også Tanchum Arsch (1885-1942) seg. Tanchum var bror til Mortiz og jobbet i Oslo som urmaker. Tanchum ble sammen med nevøen Abraham fraktet fra fangeleiren Berg og direkte til skipet Donau. Ved ankomst Auschwitz fikk Tanchum samme skjebne som de fleste andre som hadde vært med Donau, han ble sendt rett i gasskammer.

Du kan lese mer om familien Arsch og mange andre norske jøder på nettsiden snublestein.no

D/S Donau. foto: Norsk Maritimt Museum

Spørreskjema for jøder i Norge

Dette var et skjema som skulle fylles ut av alle jøder over 15 år som oppholdt seg i Norge våren 1942. Eksempel på et slik spørreskjema er publisert på Digitalarkivet.

Legitimasjonskort

I Riksarkivet finnes det 154 legitimasjonskort etter norske jøder. Disse kortene er skannet og publisert på Digitalarkivet. For en lettere fremfinning i materialet, er også kortene søkbare.

Instruks om meldeplikt på Oslo politikammer for alle jøder i Norge.

dokument om jøder
foto: NTBs krigsarkiv