Ekstrarettsprotokoll
Hedmark fylke, Sør-Østerdal, Ekstrarettsprotokoll nr. 13 (1876-1878), Rettsprotokollside, Side 79b-80a

To piloter der Arkivverket ønsker bidrag fra frivillige

Arkivverket vil fra høsten av gå i gang med 2 prosjekter der vi håper å få hjelp av frivillige.

Publisert: 2021-08-26

1) Korrektur av håndskriftgjenkjenning gjennom Transkribus.

Arkivverket har i noen tid arbeidet med å teste ut Transkribus som program for skiftgjenkjenning En Ekstrarettsprotokoll for Sør-Østerdal sorenskriverembete for perioden 1876- 1878 er valgt ut som testprotokoll. Det vil bli foretatt en transkribering av de første sidene i protokollen. Basert på det transkriberte skal Transkribus tolke innholdet/håndskriften i resten av protokollen. Det er denne tolkningen vi ønsker frivillige skal lese korrektur på.

Til denne piloten trenger Arkivverket 5- 6 frivillige som kan bidra fra rundt 1. september og utover høsten. Det forventes at man må ha god kjennskap til håndskrift for denne perioden for å kunne bidra. Protokollen er digitalisert og finnes her:

2) Korrektur av folkeregisterkort for døde i Kristiania 1906-1914

Arkivverket har over noe tid fått digitalisert folkeregisterkort. De eldste delene av materialet er såpass gammelt at det er fritt tilgjengelig.

I prosjektet European Digital Treasures, der Arkivverket deltar, har Arkivverket valgt ut folkeregisterkortene fra Kristiania 1906-1914 som en pilot for å teste ut transkribering i en kombinasjon mellom bruk av HTR og frivillige. De frivillige skal lese korrektur og rette feil på ca. 15.000 kort som er transkribert av HTR-programvaren. Dødsdato må ofte registreres under korrekturlesingen, for den har i mange tilfeller falt ut. Som frivillig vil du arbeide i en tilrettelagt, nettbasert modul.

Til å utføre HTR-delen av aktiviteten er det i prosjektet inngått avtale med firmaet Transkriptorium som er knyttet til universitetet i Valencia. Det samme firmaet står bak utvikling av HTR-teknologien som brukes i Transkribus, Til denne piloten trenger Arkivverket hjelp av ca. 10 frivillige som kan bidra fra slutten av august til desember.

For begge piloter kan frivillighetskoordinator Jon Are Vøien jovo@arkivverket.no, Renathe Johanne Wågenes renwag@arkivverket.no, eller for hovedregisterkort norsk prosjektansvarlig kan Ole Gausdal olga@arkivverket.no kontaktes.