Folkets hilsener etter 22. juli

Se tegninger, kort, brev, bamser og andre gjenstander som ble lagt ned på offentlige steder i dagene etter 22. juli 2011.

Publisert: 2021-07-14

I dagene etter 22. juli ble det lagt ned kondolanser, dikt, tegninger, bamser og andre gjenstander flere steder i Oslo kommune, i Hole kommune og andre steder i landet.

Minnematerialet viser hvordan det norske folk reagerte og sørget i dagene etter hendelsene. Arkivverket samlet inn materialet slik at disse spontane uttrykkene bevares for ettertiden - for forskning, undervisning og andre formål.

Alt minnematerialet er ivaretatt og digitalisert. Det gjelder også kondolanser og materiale sendt fra andre kommuner, fra utlandet, fra organisasjoner og andre aktører verden rundt. Materialet er sortert etter hvor det ble funnet. Av hensyn til personvern er dokumenter og gjenstander som kan knyttes til identifiserbare personer ikke fritt tilgjengelige.

For å få tilgang til de delene av minnematerialet som ikke er fritt tilgjengelig, må du søke om og få godkjent innsyn. Les nøye hvilke krav som stilles for å få godkjent innsyn, før du eventuelt leverer søknad.