Soldater
Norske flysoldater i Syd-England. NTBs krigsarkiv

Arkivverkets vårslipp 2021: Norge i Storbritannia

I vårslippene publiserer Arkivverket dokumenter og fotografier fra 2. verdenskrig i Digitalarkivet.

Publisert: 2021-04-09

I år er tema for kildene «Norge i Storbritannia», og forteller historier som få personer har hørt tidligere. Kildene er hentet fra arkiver som enten nylig er kommet til Arkivverket eller hvor taushetsplikten nylig er opphevet, eller de har vært i uorden og dermed lite tilgjengelige. Totalt i årets vårslipp publiseres over 300 000 dokumentsider.