Passbilde på et fangekort
Fangekort for Otto Nielsen, Møllergata 19.

Fanger og frihet!

Innholdet i Arkivverkets andre vårslipp 8. mai er todelt. Det ene er dokumenter og fotografier fra frigjøringen av Norge for 75 år siden. Det andre er at alle fangeprotokoller, -kort og andre registre om nordmenn i politisk fangenskap under andre verdenskrig blir publisert på nett.

Publisert: 2020-05-08

Otto Nielsen var sanger, revyartist, tekstforfatter, komponist og programleder.

Under andre verdenskrig drev Nielsen med illegalt arbeid. Han ble arrestert og fengslet to ganger av det tyske sikkerhetspolitiet. Første gang ble han satt inn på det tyske fengslet i Møllergata 19 i Oslo. Det oppholdet varte fra 28. november til 20. desember 1942 da han ble løslatt. Han ble arrestert igjen 10.11.1943 og satt inn i tyskernes Grini fangeleir utenfor Oslo. Der satt han til frigjøringen: Arkivverket/Riksarkivet/Rafa-5969 Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD, E/Ea/Eaa/L0007: Register over norske fanger i Møllergata 19: Lundb-N, 1940-1945, s. 1118

For å markere frigjøringsjubileet har vi funnet frem allierte planer for frigjøringen av Norge, dokumenter som viser den sivile maktovertakelsen og et utvalg av fotografier som viser jubelscener i maidagene 1945. Men vi har også valgt ut et arkiv etter krigens «tapere». De mer enn 300.000 tyske soldatene som var i Norge og som måtte vente lenge med å kunne reise hjem til Tyskland. Her fremkommer det hittil lite kjente opplysninger om at mange tyske soldater måtte bøte med livet, selv i et Norge i fredstid.

Den store nyheten er at Arkivverket i dag gjør alt av fangeprotokoller, fangekort og andre registre om norske politiske fanger i Norge under andre verdenskrig tilgjengelig på Digitalarkivet. Her kan man studere de håndskrevne originalkildene, skrevet dels på tysk og dels på norsk. Av og til vil du finne fotografier av og fingeravtrykk etter den enkelte fangen på kortene. Dette har nesten ingen sett tidligere.

Inngang til materialet finner du på arkivverket.no, eller du kan gå direkte til kildene i Digitalarkivet.

Samtidig lanseres det 8. mai for første gang et digitalt fangeregister. Her kan man søke etter alle nordmenn som satt i fangenskap under andre verdenskrig og få informasjonen presentert i ett skjermbilde. Arkivverket har siden 2017 samarbeidet med ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og Falstadsenteret om utviklingen av en online database over nordmenn i fangenskap 1940-45. Nettsiden fanger.no er tilgjengelig fra i dag.

Dette betyr at befolkningen nå har tilgang til så godt som alt som finnes av registerinformasjon om nordmenn i fangenskap under andre verdenskrig, dels i Digitalarkivet og dels på fanger.no.

– Det er en begivenhet som vi vet mange har sett fram til. De fleste av oss har en i familien eller i bekjentskapskretsen som var fange under krigen. Nå kan alle endelig lett søke frem personene i en database på nett og samtidig se og studere originalkildene selv på Digitalarkivet, sier riksarkivar Inga Bolstad.

– På en dag som dette er det grunn til å minnes og takke de nesten 45.000 som måtte ofre mange år av sine liv, og mange av dem måtte jo faktisk også ofre livet, i sin kamp mot okkupasjonsmakten. I dag er det under 50 av dem som er i live, men de lever alle videre i registrene og arkivene. Og i minnet til oss alle, sier Bolstad.

Om Arkivverkets vårslipp

I vårslippene publiserer vi dokumenter og fotografier fra 2. verdenskrig i Digitalarkivet. Årets vårslipp er delt på to datoer, 9. april og 8. mai. I anledning av at det er 80 år siden invasjonen og 75 år siden frigjøringen legger vi ut dokumenter og fotografier knyttet særlig til de to begivenhetene. Det er gjerne arkiver vi nylig har mottatt, nylig har ordnet eller der taushetsplikten nylig er bortfalt.

  • Del 1 ble sluppet 9. april med tema: 9. april 1940: Invasjonen og begivenheter de nærmeste ukene etterpå.
  • Del 2 slippes 8. mai med tema: 8. mai 1945: Frigjøringen og de norske krigsfangene.

Totalt i årets to vårslipp slipper Arkivverket nær 100 000 sider.