Reinsdyr
Billedbladet NÅ

"Fellesvaskeri" og "reinlokk" – lyd og film i Digitalarkivet

Digitalarkivet er en nasjonal publiseringsplattform for alle arkivformater. Et knippe lyd- og videomateriale er nå lagt ut i Digitalarkivet

Publisert: 2019-05-02

Digitalarkivet har hittil hovedsakelig inneholdt digitaliserte og transkriberte dokumenter av analoge arkiv. Digitalarkivet er nå en nasjonal publiseringsplattform for både statlig, kommunal og privat sektor som skal inneholde alle arkivformater.

Vi har nå lagt ut en oppdatert versjon av Digitalarkivet med nye egenskaper for audiovisuelt materiale. Per 8. april kan du nå finne et knippe lydarkiv og videoarkiv på Digitalarkivet. Mengden er i første omgang begrenset, og det er en første versjon av brukergrensesnittet du vil se i løsningen.

Vi jobber nå med løsninger som skal gjøre Digitalarkivet bedre. Fremover vil vi jobbe med å forbedre og videreutvikle Digitalarkivet. Derfor vil vi gjerne ha tilbakemeldinger på løsningen, og hva dere tenker er de viktigste områdene å prioritere fremover. Deres tilbakemeldinger vil vi ta med oss i vår videre utvikling og prioritering.

Gi gjerne tilbakemeldinger på løsningen på beta.arkivverket.no.

Av filmopptak som er lagt ut møter vi blant annet familien Andersen som må ha en usedvanlig røff dag med både trappefall, branntilløp og nestenulykker i opplysningsfilmen "Ulykker i hjemmene" fra 1956. Du kan også se en film om folkegassmasken som Sivilforsvaret anbefalte alle husstander å gå til innkjøp av.

Av lydopptak kan vi blant annet friste med Helge Seips innlegg om naturvern i 1968, og Francois Mitterands foredrag om Frankrikes framtid i 1958, begge fra Det Norske Studentersamfund. I arkivet etter Nordisk Samisk Institutt finnes flere lydopptak med samiske fortellinger. Hvordan kan egentlig reinlokk høres ut? Det vil du høre her.

Noen smakebiter

Hør mer:

Lydopptak på Digitalarkivet

Se mer:

Video på Digitalarkivet

Gi gjerne tilbakemelding

Den tekniske løningen er under utvikling. Derfor vil vi gjerne ha tilbakemeldinger på den, og hva du tenker er de viktigste områdene å prioritere fremover. Dine tilbakemeldinger vil vi ta med oss i vår videre utvikling og prioritering. Kom gjerne med tilbakemeldinger på Arkivverket Beta.