Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Tellingskrets: 010 

Bosted by: 0027b Kongens Gade 95

Permanent ID: gf01052359012215
Bostednr:
0027b
Bydel:
10
Gårdens nummer:
-
Gårdens eier:
-
Hustype:
-
Sidebygninger:
-
Ubebodd:
-
Antall kvistleiligheter:
-
Antall tilstedeværende personer:
-
Antall hjemmehørende personer:
-
Antall personsedler/-lister:
-
Antall etasjer:
-
Antall leiligheter til beboelse:
-
Antall leil. med næringslokaler:
-
Antall verksted-/forretningslokaler:
-
Antall ledige bekvemmeligheter:
-
Antall kjellerbekvemmeligheter:
-
Merknader:
Straffanger i Throndhjems Fæstnings Slaveri

Bruker:
!!
Brukers yrke:
-
Hage og frukttrær:
-
Utsæd:
Finder ikke Sted
Husdyr:
Holdes ikke
Kjøretøy og maskiner:
-
Merknader:
-

001 Johan Christian Øien

H.nr:
01
Alder/født:
1808
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
b
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
f
Yrke:
Bødker

002 Anders Nilsen Helland

H.nr:
01
Alder/født:
1848
Fødested:
Mangers Prestejeld
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Salmagersvend

003 Zakarias Pedersen Sund

H.nr:
01
Alder/født:
1837
Fødested:
Gildeskaal
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
g
Yrke:
Gaardbr. og Postaabner

004 Thomas Johnsen Størdalshalsen

H.nr:
01
Alder/født:
1827
Fødested:
Levangerskogn
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
g
Yrke:
Dagarbeider og Fisker

005 David Olsen Nanstad

H.nr:
01
Alder/født:
1814
Fødested:
Størdalens Prestejeld
Bostatus:
b
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Daglønner

006 John Larsen Berg

H.nr:
01
Alder/født:
1852
Fødested:
Strindens Prestejeld
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Smededreng

007 Henrik Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
1833
Fødested:
Stange Prestejeld
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skorstensfeier og Soldat

008 Ole Olsen Rustad

H.nr:
01
Alder/født:
1830
Fødested:
Lesje Prestejels
Bostatus:
b
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Løskarl

009 Johan Gundersen Skyberg

H.nr:
01
Alder/født:
1842
Fødested:
Gryttens Prestejeld
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skomager

010 Otto Børresen Unhjem

H.nr:
01
Alder/født:
1842
Fødested:
Gryttens Prestejeld
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Arbeidsmand

011 Erik Pedersen Hammerskogen

H.nr:
01
Alder/født:
1840
Fødested:
Budvigens Prestejeld
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skædder

012 Carl Oluf Blomqvist

H.nr:
01
Alder/født:
1828
Fødested:
Sverige
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
g
Yrke:
Skomager

013 Laurits Iversen Sulen

H.nr:
01
Alder/født:
1847
Fødested:
Hitterens Prestjeld
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lem af Reitjerdets Pleiestiftelse for Spedalske

014 Hans Julius Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
1845
Fødested:
Østre Akers Prestjeld
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Løskarl

015 Ole Mikkelsen Fellingfors

H.nr:
01
Alder/født:
1847
Fødested:
Vefsens Prestjeld
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skomager

016 Simon Simonsen Hafrusten

H.nr:
01
Alder/født:
1829
Fødested:
Tønseths Prestjeld
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Dagarbeider

017 Ole Nilsen Aanæs

H.nr:
01
Alder/født:
1814
Fødested:
Mo i Ranen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
g
Yrke:
Gaarbruger

018 Ellef Alseth

H.nr:
01
Alder/født:
1817
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
b
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
g
Yrke:
Arbeidsmand

019 Iver Svendsen Kystad

H.nr:
01
Alder/født:
1815
Fødested:
Ringebo
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
g
Yrke:
Dagarbeider

020 Peder Nilsen Nilok eller Audagoski

H.nr:
01
Alder/født:
1835
Fødested:
Utsioki i Findland
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søfin

021 Nils Olaus Fredriksen Berg

H.nr:
01
Alder/født:
1810
Fødested:
Mosvigen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Løskarl

022 Thomas Jonasen Berge

H.nr:
01
Alder/født:
1815
Fødested:
Størdalen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Daglønner

023 Johan Estensen Eggen

H.nr:
01
Alder/født:
1821
Fødested:
Ørkedalen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
g
Yrke:
Smededreng

024 Peter Ludvig Bernhard Johnsen

H.nr:
01
Alder/født:
1849
Fødested:
Throndhjem
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestedreng

025 Jakob Rasmusen Hjelte

H.nr:
01
Alder/født:
1822
Fødested:
Lom
Bostatus:
b
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
g
Yrke:
Soldat og Dagarbeider

026 Peter Olsen Sandholmen

H.nr:
01
Alder/født:
1829
Fødested:
Ørlandet
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
g
Yrke:
Inderst og Skomager

027 Johan Henrik Grønn

H.nr:
01
Alder/født:
1819
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
g
Yrke:
Smed

028 Iver Olsen Grønfedt??

H.nr:
01
Alder/født:
1835
Fødested:
Froen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
g
Yrke:
Inderst og Fisker

029 Erik Johan Holmberg

H.nr:
01
Alder/født:
1822
Fødested:
Offerdals Sogn, Jämteland
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
g
Yrke:
Blikkenslager

030 Arne Kristian Pedersen Kilbotten

H.nr:
01
Alder/født:
1832
Fødested:
Trondenæs
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
g
Yrke:
Husmand og Daglønner

031 Alexander Hansen Sve eller Rolig

H.nr:
01
Alder/født:
1838
Fødested:
Lexvigen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Arbeidsmand

032 Andreas Martin Mathisen

H.nr:
01
Alder/født:
1822
Fødested:
Balsfjorden, Tromsø
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Dagarbeider

033 Johan Mathisen Udvik

H.nr:
01
Alder/født:
1827
Fødested:
Throndhjem
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestedreng

034 Johannes Hansen Sæther

H.nr:
01
Alder/født:
1818
Fødested:
Vardal i Hedemarken
Bostatus:
b
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
g
Yrke:
Arbeidsmand

035 Johannes Benjaminsen Lager

H.nr:
01
Alder/født:
1822
Fødested:
Throndhjem
Bostatus:
b
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker og Daglønner

036 Martinus Antoniusen Kramer

H.nr:
01
Alder/født:
1822
Fødested:
Throndhjem
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
e
Yrke:
Arbeidsmand

037 Peter Nicolai Randulf Heide

H.nr:
01
Alder/født:
1829
Fødested:
Borgund
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bagersvend

038 Adolf Martin Johnsen

H.nr:
01
Alder/født:
1842
Fødested:
Throndhjem
Bostatus:
b
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Løskarl

039 Martin Vilhelmsen

H.nr:
01
Alder/født:
1828
Fødested:
Christiania
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skrædder

040 Sivert Kristian Olsen Restan

H.nr:
01
Alder/født:
1836
Fødested:
Throndhjem
Bostatus:
b
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Dagarbeider

041 Anders Endresen Haugen

H.nr:
01
Alder/født:
1845
Fødested:
Rendalen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Løskarl

042 Lars Gundersen Storsund

H.nr:
01
Alder/født:
1836
Fødested:
Karmøen i Torvestad Sogn
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Løskarl

043 Nils Kristian Beck

H.nr:
01
Alder/født:
1827
Fødested:
Throndhjem
Bostatus:
b
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Slagter

044 Lars Andreassen Fosvik

H.nr:
01
Alder/født:
1821
Fødested:
Budvigen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
e
Yrke:
Gaardbruger

045 Peter Thomas Johnsen Dalen

H.nr:
01
Alder/født:
1842
Fødested:
Velfjorden i Brønø Præstejeld
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestedreng

046 Ole Andreas Kristensen Dalen

H.nr:
01
Alder/født:
1841
Fødested:
Rødø Præstejeld
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Gaardmandssøn

047 Jakob Pedersen Dolstad

H.nr:
01
Alder/født:
1835
Fødested:
Vefsen Præstejeld
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestekarl

048 Lars Iversen Nesje

H.nr:
01
Alder/født:
1851
Fødested:
Veø Præstejeld
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Løskarl

049 Karl Oluf Rasmusen Kroen

H.nr:
01
Alder/født:
1836
Fødested:
Throndhjem
Bostatus:
b
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Arbeidsmand

050 Magnus Vedelton Pedersen Værnes

H.nr:
01
Alder/født:
1843
Fødested:
Christiansund
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Strafarbeidsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bogbinder

Kildeinformasjon:

Folketelling 1875 for 1601 Trondheim kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Trondheim
Geografisk område:
Trondheim komm.
Startår:
1875
Sluttår:
1875

Tellingskrets:

010

Herred / By:
Trondhjem
Prestegjeld:
-
Sogn:
-

Rapporter