Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Tellingskrets: 010 

Bosted by: 0001b Vestregade 56

Permanent ID: gf01052359011430
Bostednr:
0001b
Bydel:
10
Gårdens nummer:
-
Gårdens eier:
-
Hustype:
-
Sidebygninger:
-
Ubebodd:
-
Antall kvistleiligheter:
-
Antall tilstedeværende personer:
-
Antall hjemmehørende personer:
-
Antall personsedler/-lister:
-
Antall etasjer:
-
Antall leiligheter til beboelse:
-
Antall leil. med næringslokaler:
-
Antall verksted-/forretningslokaler:
-
Antall ledige bekvemmeligheter:
-
Antall kjellerbekvemmeligheter:
-
Merknader:
Sindssvage i Throndhjems Sindssygeasyl

001 Johannes Eriksen Lundsaunet

H.nr:
01
Alder/født:
1813
Fødested:
Inderøen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Nordre Thjems Amt

002 Johannes Smith Petersen

H.nr:
01
Alder/født:
1798
Fødested:
Bergen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tromsø Bye

003 Ole Eliesen Elnæs

H.nr:
01
Alder/født:
1822
Fødested:
Værdalen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Nordre Thjems Amt

004 Elisæus Olsen Kjønstav

H.nr:
01
Alder/født:
1830
Fødested:
Levangerskogn
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Nordre Thjems Amt

005 Rafael Mikkelsen Strømmen

H.nr:
01
Alder/født:
1840
Fødested:
Inderøen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Nordre Thjems Amt

006 Ole Johnsen Uglen

H.nr:
01
Alder/født:
1796
Fødested:
Bratzberg i Strinden
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Søndre Thjems Amt

007 Arnt I. Axnes

H.nr:
01
Alder/født:
1831
Fødested:
Værdalen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Nordre Thjems Amt

008 Peder B. Enlid

H.nr:
01
Alder/født:
1828
Fødested:
Budalen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Søndre Thjems Amt

009 Iver Mikkelsen

H.nr:
01
Alder/født:
1828
Fødested:
Inderøen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Nordre Thjems Amt

010 Ole Thoresen

H.nr:
01
Alder/født:
1843
Fødested:
Hevne
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søndre Thjems Amt

011 Iver Bones

H.nr:
01
Alder/født:
1833
Fødested:
Støren
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søndre Thjems Amt

012 Anders H. Sæther

H.nr:
01
Alder/født:
1818
Fødested:
Bratsberg i Strinden
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søndre Thjems Amt

013 Paul A. Hoff

H.nr:
01
Alder/født:
1835
Fødested:
Ørlandet
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søndre Thjems Amt

014 Sigvard Sivertsen

H.nr:
01
Alder/født:
1836
Fødested:
Ørkedalen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søndre Thjems Amt

015 Sten Olsen Tandberg

H.nr:
01
Alder/født:
1820
Fødested:
Rollang
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Søndre Thjems Amt

016 Nils A. Haugsand

H.nr:
01
Alder/født:
1842
Fødested:
Bjørnør
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søndre Thjems Amt

017 Ole Arntsen Sedderaas

H.nr:
01
Alder/født:
1820
Fødested:
Størdalen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Nordre Thjems Amt

018 John Olsen Endal

H.nr:
01
Alder/født:
1837
Fødested:
Budalen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søndre Thjems Amt

019 Sivert Tellefsen Hammer

H.nr:
01
Alder/født:
1838
Fødested:
Meldalen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Søndre Thjems Amt

020 Johannes S. Sundsætvig

H.nr:
01
Alder/født:
1851
Fødested:
Ytterøen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Nordre Thjems Amt

021 Theodor Martin Bangsund

H.nr:
01
Alder/født:
1836
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Thjems Bye

022 Anton Martinus Jæger

H.nr:
01
Alder/født:
1811
Fødested:
Hitteren
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Thjems Bye

023 Kristian Moe

H.nr:
01
Alder/født:
1824
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Thjems Bye

024 Hans Holstad

H.nr:
01
Alder/født:
1809
Fødested:
Røraas
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Thjems Bye

025 Henrik Martinussen

H.nr:
01
Alder/født:
1860
Fødested:
Throndhjem
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Thjems Bye

026 Edvard Johnsen

H.nr:
01
Alder/født:
1836
Fødested:
Strinden
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Thjems Bye

027 Ole Bell

H.nr:
01
Alder/født:
1848
Fødested:
Selbo
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Thjems Bye

028 Benjamin Johansen

H.nr:
01
Alder/født:
1832
Fødested:
Aasen
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Thjems Bye

029 Andreas Nygaard

H.nr:
01
Alder/født:
1817
Fødested:
Ladvig
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Thjems Bye

030 Peter Oluf Bagersæther

H.nr:
01
Alder/født:
1840
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Thjems Bye

031 August Ferdinand Lied

H.nr:
01
Alder/født:
1815
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Thjems Hospitalskasse

032 Erik Halvorsen Skarsem

H.nr:
01
Alder/født:
1800
Fødested:
Opdal
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Thjems Hospitalskasse

033 Lorentz Andreas Dahl

H.nr:
01
Alder/født:
1798
Fødested:
Molde
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Thjems Hospitalskasse

034 Karen Olsdatter Sommerro

H.nr:
01
Alder/født:
1793
Fødested:
Stadsbygden
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Søndre Thjems Amt

035 Engelbertha Jenssen

H.nr:
01
Alder/født:
1832
Fødested:
Vaage
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Vogelsangs Regn. Trondhjem

036 Maren Pedersdatter Eli

H.nr:
01
Alder/født:
1825
Fødested:
Børsen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søndre Thjems Amt

037 Dorit Bergplads

H.nr:
01
Alder/født:
1818
Fødested:
Bynæs
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Søndre Thjems Amt

038 Anne Fladaas

H.nr:
01
Alder/født:
1843
Fødested:
Inderøen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Nordre Thjems Amt

039 Olaug J. Berg

H.nr:
01
Alder/født:
1850
Fødested:
Soknedalen Størens Prg.
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søndre Thjems Amt

040 Kari J. Jæmtgaard

H.nr:
01
Alder/født:
1820
Fødested:
Ørkedalen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søndre Thjems Amt

041 Brit O. Engen

H.nr:
01
Alder/født:
1828
Fødested:
Opdal
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søndre Thjems Amt

042 Eli Skotterø

H.nr:
01
Alder/født:
1827
Fødested:
Horrig Sogn Størens Prg
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søndre Thjems Amt

043 Trine A. Frøseth

H.nr:
01
Alder/født:
1820
Fødested:
Hemnæs
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Namsos Bye

044 Mariane A. Hæg

H.nr:
01
Alder/født:
1813
Fødested:
Ørlandet
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Søndre Thjems Amt

045 Lina L. Haugan

H.nr:
01
Alder/født:
1845
Fødested:
Fosnæs
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Nordre Thjems Amt

046 Oline Jacobine Rønning

H.nr:
01
Alder/født:
1850
Fødested:
Lexvigen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Nordre Thjems Amt

047 Anne Ellefsdatter Rognæs

H.nr:
01
Alder/født:
1861
Fødested:
Støren
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søndre Thjems Amt

048 Marit Roaldsdatter Berg

H.nr:
01
Alder/født:
1810
Fødested:
Klæbu
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Søndre Thjems Amt

049 Gunhild Olsdatter Rambrout

H.nr:
01
Alder/født:
1838
Fødested:
Horrig Sogn Størens Prg
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Søndre Thjems Amt

050 Karen Olsdatter Helgemo

H.nr:
01
Alder/født:
1855
Fødested:
Horrig Sogn Størens Prg
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søndre Thjems Amt

Kildeinformasjon:

Folketelling 1875 for 1601 Trondheim kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Trondheim
Geografisk område:
Trondheim komm.
Startår:
1875
Sluttår:
1875

Tellingskrets:

010

Herred / By:
Trondhjem
Prestegjeld:
-
Sogn:
-

Rapporter