Bostednr:
-
Bydel:
-
Gårdens nummer:
-
Gårdens eier:
-
Hustype:
-
Sidebygninger:
-
Ubebodd:
-
Antall kvistleiligheter:
-
Antall tilstedeværende personer:
-
Antall hjemmehørende personer:
-
Antall personsedler/-lister:
-
Antall etasjer:
-
Antall leiligheter til beboelse:
-
Antall leil. med næringslokaler:
-
Antall verksted-/forretningslokaler:
-
Antall ledige bekvemmeligheter:
-
Antall kjellerbekvemmeligheter:
-
Merknader:
(i den ene af disse har Maltkontrolløren sit Værelse) 1 Maltmøllebygning, 1 Vedhus 1 Pakhus, 1 Kulhus og 1 Torkehus 1 Smidje 2 Baadenøst 1 Kostald 1 Hestestald 1 Vognremisse, 2 Lysthuse og 1 Iskjælder med Rullebod - alle disse Bygninger særskilt.

Bruker:
Rasmus Rolfsen
Brukers yrke:
Mælterieier m.m
Hage og frukttrær:
-
Utsæd:
AAHcr1,7 FR15
Husdyr:
5-16HE1 VA1 ARBK2
Kjøretøy og maskiner:
-
Merknader:
-

01

Plassering:
Forhus Bagbygning
Etasje:
i første og anden
Husleie:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1900 for 1301 Bergen kjøpstad

Gå til kilde

Fylke:
Bergen
Kommune (1947):
Bergen
Geografisk område:
Bergen komm.
Startår:
1900
Sluttår:
1900

Tellingskrets:

!!

Herred / By:
Bergen kjøpstad
Prestegjeld:
-
Sogn:
-
Oppbevaringssted

Rapporter