Permanent ID: bf01058423000041
Bostednr:
0004
Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Sidebygninger med natteopphold?:
-
Hvilke slike bygninger:
-
Jordbrukspørsmål:
-
3. sidebygning:
-
4. sidebygning:
-
Skannet bilde:
-
Antall tilstedeværende personer:
-
Antall hjemmehørende personer:
-
Antall husholdninger:
-
Antall personsedler:
-
Antall slike bygninger:
-
Antall personer i fjøs:
-
Antall personer i stall:
-
Antall personer i 3. sidebygning:
-
Antall personer i 4. sidebygning:
-
Merknader:
-

001 Peder Bersvendsen

H.nr:
01
Alder/født:
40
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begges 1ste ægteskab
Yrke:
Bonde og gaardbeboer

002 Ildrie Olsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
42
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
Begges 1ste ægteskab
Yrke:
-

003 Bersvend Pedersen

H.nr:
01
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

004 Ole Pedersen

H.nr:
01
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

005 Marie Pedersdatter

H.nr:
01
Alder/født:
13
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

006 Ingebor Pedersdatter

H.nr:
01
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

007 Bersvend Bersvendsen

H.nr:
01
Alder/født:
29
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

008 Kari Tølløvsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
23
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

009 Ingebor Alrigtsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
69
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbondens moder
Sivilstand:
Enke efter 1ste egteskab
Yrke:
Jordbruger

010 Albrigt Bersvendsen

H.nr:
01
Alder/født:
25
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Jordbruger

011 Johan Christopher Grabor

H.nr:
02
Alder/født:
69
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Enkemand efter 1ste egteskab
Yrke:
Premier lieutnant, pensionist, jordløs

012 Raney Ingbrigtsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
65
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Inderste, jordløs

013 Knudt Olsen

H.nr:
03
Alder/født:
67
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
Jordbruger

014 Bridt Hansdatter

H.nr:
03
Alder/født:
71
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
-

015 Ole Knudsen

H.nr:
03
Alder/født:
35
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
Jordløs

016 Bridt Knudsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
39
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
-

017 Knudt Olsen

H.nr:
03
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
1 søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

018 Hans Knudsen

H.nr:
03
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Gevorbne soldat

019 Knudt Ingbrigtsen

H.nr:
04
Alder/født:
48
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbond
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
Gaardbeboer

020 Synøv Pedersdatter

H.nr:
04
Alder/født:
47
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
-

021 Peder Knudsen

H.nr:
04
Alder/født:
19
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

022 Ingebrigt Knudsen

H.nr:
04
Alder/født:
12
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

023 Margreth Knudsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
22
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

024 Ingrie Knudsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

025 Lars Knudsen

H.nr:
04
Alder/født:
80
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Enkemand gift 1 gang
Yrke:
Jordbruger

026 Erich Erichsen

H.nr:
05
Alder/født:
33
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
Gaardbeboer

027 Kari Erichsdatter

H.nr:
05
Alder/født:
33
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
-

028 Peder Erichsen

H.nr:
05
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

029 Erich Erichsen

H.nr:
05
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

030 Ole Erichsen

H.nr:
05
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

031 Ingrie Erichsdatter

H.nr:
05
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

032 Mariht Erichsdatter

H.nr:
05
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

033 Bridt Olsdatter

H.nr:
05
Alder/født:
24
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestepiige
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

034 Ane Knudsdatter

H.nr:
05
Alder/født:
50
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Enke gift 2 g.
Yrke:
Jordbruger

035 Ole Andersen

H.nr:
06
Alder/født:
56
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbond
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
Gaardbeboer

036 Malie Olsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
55
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
-

037 Ole Olsen

H.nr:
06
Alder/født:
22
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
National soldat

038 Anders Olsen

H.nr:
06
Alder/født:
18
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

039 Ragnil Olsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
27
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

040 Giertru Olsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

041 Ane Olsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
25
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

042 Erich Audensen

H.nr:
06
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

043 Aslach Knudsen

H.nr:
07
Alder/født:
67
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
Jordbruger

044 Marit Andersdatter

H.nr:
07
Alder/født:
54
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
-

045 Barbro Hansdatter

H.nr:
07
Alder/født:
68
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Enke 1ste egteskab
Yrke:
Nyder fattigpeng

046 Bridt Halsteensdatter

H.nr:
07
Alder/født:
84
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Enke gift 1 gang
Yrke:
Lægdslem

047 Aslach Halvorsen

H.nr:
08
Alder/født:
33
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Gift 1 g.
Yrke:
Gaardbeboer

048 Ildri Poulsdatter

H.nr:
08
Alder/født:
32
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
Gift 2 g.
Yrke:
-

049 Ole Andersen

H.nr:
08
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

050 Anders Aslachsen

H.nr:
08
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1801 for 1543P Nesset prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Møre og Romsdal
Kommune (1947):
Eresfjord og Vistdal, Nesset
Geografisk område:
Nesset prgj.
Rød sokn
Eresfjord sokn
Vistdal sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Tellingskrets:

001

Herred / By:
-
Prestegjeld:
Nessæt
Sogn:
Røe
Ansvarlig aktør

Rapporter