Tellingskrets: 002 

Bosted land: 0023 Fiug

Bostednr:
0023
Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Sidebygninger med natteopphold?:
-
Hvilke slike bygninger:
-
Jordbrukspørsmål:
-
3. sidebygning:
-
4. sidebygning:
-
Skannet bilde:
-
Hjemmehørende personer:
-
Antall husholdninger:
-
Antall personsedler:
-
Antall slike bygninger:
-
Antall personer i fjøs:
-
Antall personer i stall:
-
Antall personer i 3. sidebygning:
-
Antall personer i 4. sidebygning:
-
Merknader:
-

001 Anne Olsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
45
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
Enke 1ste gang
Yrke:
Bondekone med 1/16 gaard og fattig

002 Anders Sørensen

H.nr:
01
Alder/født:
21
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
Ugivte
Yrke:
-

003 Ole Sørensen

H.nr:
01
Alder/født:
18
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
Ugivte
Yrke:
-

004 Lars Sørensen

H.nr:
01
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

005 Birthe Maria Sørensdatter

H.nr:
01
Alder/født:
12
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

006 Gunild Sørensdatter

H.nr:
01
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

007 Søren Sørensen

H.nr:
01
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

008 Jacob Sørensen

H.nr:
01
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

009 Goro Sørensdatter

H.nr:
01
Alder/født:
77
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes svigermoder
Sivilstand:
Enke 1ste gang
Yrke:
Har sit ophold med svigerdatteren

010 Kari Olsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
35
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestepige
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

011 Ole Eriksen

H.nr:
01
Alder/født:
41
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Inderste
Sivilstand:
Begges 1ste ægteskab
Yrke:
Arbeyde for deres ophold i dagviis

012 Gunild Olsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
39
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begges 1ste ægteskab
Yrke:
-

013 Anders Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres barn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

014 Engebreth Christophersen

H.nr:
02
Alder/født:
47
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begges 1ste ægteskab
Yrke:
Bonde med 1/16 gaard

015 Marthe Andersdatter

H.nr:
02
Alder/født:
37
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begges 1ste ægteskab
Yrke:
-

016 Christopher Engebrethsen

H.nr:
02
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

017 Mari Engebrethsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

018 Anne Engebrethsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

019 Anders Engebrethsen

H.nr:
02
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

020 Gunild Engebrethsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

021 Mari Povelsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
69
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mandens moster
Sivilstand:
Enke 1ste gang
Yrke:
Har forsorg i huuset

022 Marthe Andersdatter

H.nr:
02
Alder/født:
20
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestepige
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

023 Knud Christensen

H.nr:
03
Alder/født:
49
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begges 1ste ægteskab
Yrke:
Bonde med 1/8 gaard

024 Ingeborg Andersdatter

H.nr:
03
Alder/født:
39
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begges 1ste ægteskab
Yrke:
-

025 Mari Knudsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

026 Anne Knudsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
12
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

027 Anders Olsen

H.nr:
03
Alder/født:
75
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Konens fader
Sivilstand:
Enkemand 1ste gang
Yrke:
Forsørges i huuset

028 Ole Gulbrandsen

H.nr:
03
Alder/født:
22
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugivte
Yrke:
-

029 Birthe Andersdatter

H.nr:
03
Alder/født:
20
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugivte
Yrke:
-

030 Ole Joensen

H.nr:
04
Alder/født:
50
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begges 1ste ægteskab
Yrke:
Huusmand, som eyer sin lille jord

031 Helene Pedersdatter

H.nr:
04
Alder/født:
45
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begges 1ste ægteskab
Yrke:
-

032 Kristine Olsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

033 Ole Olsen

H.nr:
04
Alder/født:
5
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

034 Anders Andersen

H.nr:
05
Alder/født:
45
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Hans 2det og hendes 1ste ægteskab
Yrke:
Huusmand med jord og snedker, men er og fattig

035 Ragnild Pedersdatter

H.nr:
05
Alder/født:
42
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Hans 2det og hendes 1ste ægteskab
Yrke:
-

036 Anne Andersdatter

H.nr:
05
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres fælles børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

037 Peder Andersen

H.nr:
05
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres fælles børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

038 Gudmund Andersen

H.nr:
05
Alder/født:
8
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres fælles børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

039 Lars Andersen

H.nr:
05
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres fælles børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

040 Gunild Andersdatter

H.nr:
05
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres fælles børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

041 Amund Poulsen

H.nr:
06
Alder/født:
43
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begges 1ste ægteskab
Yrke:
Huusmand med jord

042 Ragnild Andersdatter

H.nr:
06
Alder/født:
45
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begges 1ste ægteskab
Yrke:
-

043 Birthe Amundsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

044 Anders Amundsen

H.nr:
06
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

045 Ragnild Amundsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

046 Ronnau Olsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
76
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Konens moder
Sivilstand:
Enke 1ste gang
Yrke:
Har forsorg i huuset

047 Jacob Corneliusen

H.nr:
07
Alder/født:
54
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begges 1ste ægteskab
Yrke:
Huusmand med liden jord

048 Barbro Halvorsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
65
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begges 1ste ægteskab
Yrke:
-

049 Halsteen Olsen

H.nr:
07
Alder/født:
26
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Svigersøn
Sivilstand:
Begges 1ste ægteskab
Yrke:
Gaar i dagleye

050 Anne Jacobsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
24
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begges 1ste ægteskab
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1801 for 0224P Aurskog prestegjeld

Gå til kilde

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Aurskog, Blaker
Geografisk område:
Aurskog prgj.
Aurskog sokn
Blaker sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Tellingskrets:

002

Herred / By:
-
Prestegjeld:
Urschoug
Sogn:
Blakier
Oppbevaringssted

Rapporter