Permanent ID: pf01058507000076
Rolle:
-
Husholdningsnr:
15
Personnr:
074
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
Begge i 1. ægteskab
Yrke:
Sognepræst og provst
Kjønn:
m
Alder:
37
Fødselsdato:
1764 (beregnet)
Fødested:
-
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Elias Friderik Hetting

H.nr:
01
Alder/født:
32
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
Sorenskriver i finmarken

002 Thala Cathrine Bull

H.nr:
01
Alder/født:
25
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans hustrue
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

003 Ulrich Friderik Eliasen*

H.nr:
01
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

004 Henriche Christine Eliasdatter*

H.nr:
01
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

005 Jens Betzer Krogsgaard

H.nr:
01
Alder/født:
23
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
Skriverkarl

006 Giermund Hanssen

H.nr:
01
Alder/født:
53
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Givt 1ste gang
Yrke:
-

007 Karen Michelsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
36
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

008 Antonette Jonasdatter Edvald

H.nr:
01
Alder/født:
37
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

009 Karen Brandt

H.nr:
01
Alder/født:
20
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
Lever af haandarbeid

010 Friderik Møller

H.nr:
02
Alder/født:
59
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
Bødker, har jordplads, driver fiskerie

011 Jorine Caroline Margrethe Nielsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
57
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans hustrue
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

012 Hans Christian Møller

H.nr:
02
Alder/født:
18
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

013 David Blom Møller

H.nr:
02
Alder/født:
15
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

014 Ane Sophie Thomasdatter

H.nr:
02
Alder/født:
22
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestepige
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

015 Niels Engelbregtsen

H.nr:
03
Alder/født:
47
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbond
Sivilstand:
I 2det ægtesk.
Yrke:
Klokker, har jordplads, driver fiskerie

016 Ane Helene Erichsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
32
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans hustrue
Sivilstand:
I 1 ægteskab
Yrke:
-

017 Ane Margrethe Jacobsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
20
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres steddatter
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

018 Lars Nielsen

H.nr:
03
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbondens børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

019 Engelbregt Nielsen

H.nr:
03
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbondens børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

020 Gunild Birgithe Nielsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
9
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbondens børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

021 Marthe Lucie Nielsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbondens børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

022 Christine Nielsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

023 Gunild Michelsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
72
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbondens moder
Sivilstand:
Enke efter 1ste ægteskab
Yrke:
Underholdes af sønnen

024 Thron Jacobsen

H.nr:
04
Alder/født:
69
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
I 1. ægteskab
Yrke:
Fiskeri, har jordplads

025 Kirsten Henrichsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
80
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans hustrue
Sivilstand:
I 2. ægteskab
Yrke:
-

026 Berith Thronsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
34
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
Enke efter 1. ægteskab
Yrke:
Lever dels af haandarbeid, dels underholdes af forældrene

027 Friderik Fridriksen Gade

H.nr:
04
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes uægte søn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

028 Anders Jonssen

H.nr:
04
Alder/født:
25
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
-
Yrke:
-

029 Agnethe Pedersdatter

H.nr:
04
Alder/født:
20
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
-
Yrke:
-

030 Golla Jacobsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
71
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbondens søster
Sivilstand:
Enke efter 1. ægteskab
Yrke:
Vanvittig, underholdes af broderen

031 Morten Larssen

H.nr:
05
Alder/født:
32
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
Begge i 1. ægteskab
Yrke:
Fisker, huusmand uden jordplads

032 Ane Sophie Willadsdatter

H.nr:
05
Alder/født:
35
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans hustrue
Sivilstand:
Begge i 1. ægteskab
Yrke:
-

033 Johanne Mortensdatter

H.nr:
05
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

034 Willads Jørgensen Grøver

H.nr:
05
Alder/født:
65
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Konens fader
Sivilstand:
Enkemand efter 1. ægtesk.
Yrke:
Medhielper, har ingen jordplads, lever af fiskerie og daglønner arbeid

035 Mads Rasmussen Elberg

H.nr:
06
Alder/født:
42
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
Huusmand uden jord, fisker

036 Inger Margrethe Richardsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
42
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans hustrue
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

037 Ane Marie Sivertsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
9
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes uægte datter
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

038 Berith Cathrine Madsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

039 Berith Jonsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
21
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestepige
Sivilstand:
-
Yrke:
-

040 Ølegaard Berthelsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
50
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
Enke efter 1ste ægteskab
Yrke:
Lever af haandarbeid

041 Lars Olsen

H.nr:
06
Alder/født:
29
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes søn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
Krøblling og almisselem

042 Hans Jonassen

H.nr:
07
Alder/født:
42
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
I 1. ægteskab
Yrke:
Fisker, har jordplads

043 Karen Johannesdatter

H.nr:
07
Alder/født:
67
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans hustrue
Sivilstand:
I 2. ægteskab
Yrke:
-

044 Margrethe Larsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
19
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes datter
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

045 Ane Henrichsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
-
Yrke:
Lever af haandarbeid

046 Peder Johannessen

H.nr:
08
Alder/født:
44
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
Fisker, har jordplads

047 Karen Andersdatter

H.nr:
08
Alder/født:
42
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans hustrue
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

048 Ane Pedersdatter

H.nr:
08
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

049 Karen Kirstine Pedersdatter

H.nr:
08
Alder/født:
9
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

050 Elen Birgithe Pedersdatter

H.nr:
08
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1801 for 2012P Alta Talvik prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Finnmark
Kommune (1947):
Alta, Talvik
Geografisk område:
Alta Talvik prgj.
Alta Talvik sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Tellingskrets:

001

Bosted land:

0001 Talvig

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter