Tellingskrets: 001 

Bosted land: 0059 Storvig

Person: 030 Elen Olsdatter

Permanent ID: pf01058502001161
Rolle:
-
Husholdningsnr:
05
Personnr:
030
Familiestilling:
Pleiebarn
Sivilstand:
-
Yrke:
-
Kjønn:
k
Alder:
12
Fødselsdato:
1789 (beregnet)
Fødested:
-
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Samuel Johannesen

H.nr:
01
Alder/født:
25
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbond
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
Bonde og gaarbeboer, lever af jordbrug og fiskerie

002 Elen Andersdatter

H.nr:
01
Alder/født:
25
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

003 Karen Tomasdatter

H.nr:
01
Alder/født:
60
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbondens moder
Sivilstand:
Enke efter 1ste ægteskab
Yrke:
Underholdes i huuset

004 Elen Olsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
50
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Madmoder
Sivilstand:
Enke efter 1ste ægteskab
Yrke:
Bondekone har gaard lever af jordbrug og fiskerie

005 Reier Andersen

H.nr:
02
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

006 Aasel Andersdatter

H.nr:
02
Alder/født:
20
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

007 Inger Andersdatter

H.nr:
02
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

008 Marit Andersdatter

H.nr:
02
Alder/født:
12
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

009 Ragnel Andersdatter

H.nr:
02
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

010 Anne Pedersdatter

H.nr:
03
Alder/født:
50
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Madmoder
Sivilstand:
Enke efter 1ste ægteskab
Yrke:
-

011 Johan Samulsen

H.nr:
03
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

012 Peter Samuelsen

H.nr:
03
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

013 Salamon Samuelsen

H.nr:
03
Alder/født:
12
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

014 Marit Samuelsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
8
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

015 Tore Nielsen

H.nr:
04
Alder/født:
33
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbond
Sivilstand:
Hans 1ste hendes 2det ægteskab
Yrke:
Bonde og gaarbeboer lever af jordbrug og fiskeri

016 Elen Reiersdatter

H.nr:
04
Alder/født:
51
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Hans 1ste hendes 2det ægteskab
Yrke:
-

017 Peder Pedersen

H.nr:
04
Alder/født:
19
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

018 Mathis Pedersen

H.nr:
04
Alder/født:
12
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

019 Peder Pedersen

H.nr:
04
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

020 Anna Pedersdatter

H.nr:
04
Alder/født:
21
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

021 Kirsti Pedersdatter

H.nr:
04
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

022 Synve Larsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
61
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestepige
Sivilstand:
-
Yrke:
-

023 Alet Olsdatter

H.nr:
05
Alder/født:
46
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Madmoder
Sivilstand:
Enke efter 1ste ægteskab
Yrke:
Bonde-kone har gaard lever af jordbrug og fiskerie

024 Hans Pedersen

H.nr:
05
Alder/født:
24
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

025 Ole Pedersen

H.nr:
05
Alder/født:
22
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

026 Anders Pedersen

H.nr:
05
Alder/født:
19
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

027 Peder Pedersen

H.nr:
05
Alder/født:
17
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

028 Reier Pedersen

H.nr:
05
Alder/født:
8
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

029 Elen Pedersdatter

H.nr:
05
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

030 Elen Olsdatter

H.nr:
05
Alder/født:
12
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Pleiebarn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

031 Rejer Pedersen

H.nr:
06
Alder/født:
62
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Den 1ste i 2det den siste i 1ste ægteskab
Yrke:
Bonde har gaard lever af jordbrug og fiskerie

032 Anna Andersdatter

H.nr:
06
Alder/født:
41
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Den 1ste i 2det den siste i 1ste ægteskab
Yrke:
-

033 Peder Rejersen

H.nr:
06
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

034 Elen Rejersdatter

H.nr:
06
Alder/født:
27
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

035 Inger Rejersdatter

H.nr:
06
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

036 Bertel Bertelsen

H.nr:
06
Alder/født:
26
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

037 Karen Larsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
52
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Enke efter 1ste ægteskab
Yrke:
-

038 Aasel Nielsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
35
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Madmoder
Sivilstand:
Enke efter 1ste ægteskab
Yrke:
Bondekone, har gaard, lever af fiskerie tillige

039 Jens Jensen

H.nr:
07
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

040 Inger Jensdatter

H.nr:
07
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

041 Anna Jensdatter

H.nr:
07
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

042 Marit Svensdatter

H.nr:
07
Alder/født:
18
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestepige
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

043 Inger Rejersdatter

H.nr:
07
Alder/født:
77
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Konens moder
Sivilstand:
Enke efter 1ste ægteskab
Yrke:
Underholdes i huuset

044 Peder Andersen

H.nr:
08
Alder/født:
40
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
Bonde og gaarbeboer, lever af jordbrug og fiskerie

045 Berit Samuelsdatter

H.nr:
08
Alder/født:
31
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

046 Niels Olsen

H.nr:
08
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Pleiebørn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

047 Lars Olsen

H.nr:
08
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Pleiebørn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

048 Ole Olsen

H.nr:
08
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Pleiebørn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

049 Inger Andersdatter

H.nr:
08
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Pleiebørn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

050 Isak Johannesen

H.nr:
08
Alder/født:
24
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1801 for 1941P Skjervøy prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Troms
Kommune (1947):
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy
Geografisk område:
Skjervøy prgj.
Skjervøy sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Tellingskrets:

001

Bosted land:

0059 Storvig

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter