Permanent ID: pf01058500000684
Rolle:
-
Husholdningsnr:
09
Personnr:
050
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begge i første ægtesk.
Yrke:
Huusmand med jord
Kjønn:
m
Alder:
47
Fødselsdato:
1754 (beregnet)
Fødested:
-
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Johannis Rostisen

H.nr:
01
Alder/født:
60
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
Bonde og jordm.

002 Elen Pedersdatter

H.nr:
01
Alder/født:
43
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hands kone
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
-

003 Hans Johannissen

H.nr:
01
Alder/født:
23
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

004 Peder Johannissen

H.nr:
01
Alder/født:
18
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

005 Lars Johannissen

H.nr:
01
Alder/født:
15
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

006 Johannis Johannissen

H.nr:
01
Alder/født:
13
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

007 Marit Johannisdatter

H.nr:
01
Alder/født:
12
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

008 Elen Johannisdatter

H.nr:
01
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

009 Kirsten Johannisdatter

H.nr:
01
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

010 Lars Hinrichsen

H.nr:
02
Alder/født:
60
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Gift 1ste gang
Yrke:
Inderst

011 Inger Jacobsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
45
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hands kone
Sivilstand:
Gift anden gang
Yrke:
-

012 Hinrich Larsen

H.nr:
02
Alder/født:
23
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

013 Siri Michelsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
43
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huuskone
Sivilstand:
Enke efter første ægtesk.
Yrke:
Inderste

014 Johannis Mogensen

H.nr:
03
Alder/født:
18
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

015 Marit Hinrichsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
90
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes moder
Sivilstand:
Enke efter første ægteskab
Yrke:
-

016 Henrich Mogensen

H.nr:
03
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huuskonens søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

017 Anders Qvivesen

H.nr:
04
Alder/født:
42
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Gift 1ste gang
Yrke:
Jordmand

018 Sara Pedersdatter

H.nr:
04
Alder/født:
43
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hands kone
Sivilstand:
Gift anden gang
Yrke:
-

019 Hinrich Andersen

H.nr:
04
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

020 Syneve Andersdatter

H.nr:
04
Alder/født:
!!
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

021 Anders Hinrichsen

H.nr:
04
Alder/født:
17
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Steebørn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

022 Marit Hinrichsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Steebørn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

023 Joseph Larsen

H.nr:
04
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Foster søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

024 Berit Rasmusdatter

H.nr:
05
Alder/født:
44
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
Enke efter første ægteskab
Yrke:
Driver jord

025 Anders Jonsen

H.nr:
05
Alder/født:
25
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

026 Jon Jonsen

H.nr:
05
Alder/født:
19
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

027 Nils Jonsen

H.nr:
05
Alder/født:
13
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

028 Rasmus Jonsen

H.nr:
05
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

029 Berit Jonsdatter

H.nr:
05
Alder/født:
9
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

030 Susanna Jonsdatter

H.nr:
05
Alder/født:
5
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

031 Inger Maria Jonsdatter

H.nr:
05
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

032 Elen Hinrichsdatter

H.nr:
05
Alder/født:
100
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes moder
Sivilstand:
Enke efter 1ste ægteskab
Yrke:
Sengeliggende

033 Kirsten Qvivesdatter

H.nr:
06
Alder/født:
46
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
Enke efter første ægteskab
Yrke:
Har huusmandsplads

034 Lars Andersen

H.nr:
06
Alder/født:
19
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

035 Anders Andersen

H.nr:
06
Alder/født:
13
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

036 Morten Andersen

H.nr:
06
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

037 Karen Andersdatter

H.nr:
06
Alder/født:
25
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

038 Inger Andersdatter

H.nr:
06
Alder/født:
22
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

039 Marit Hinrichsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
55
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huuskone
Sivilstand:
Enke efter 1ste ægteskab
Yrke:
Inderst

040 Karen Maria Qvivesdatter

H.nr:
07
Alder/født:
18
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes døtre
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

041 Ane Qvivesdatter

H.nr:
07
Alder/født:
15
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes døtre
Sivilstand:
-
Yrke:
-

042 Lars Andersen

H.nr:
07
Alder/født:
66
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Enkemand efter 1ste ægteskab
Yrke:
Inderst

043 Elen Larsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
18
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hands døtre
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

044 Berit Larsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hands døtre
Sivilstand:
-
Yrke:
-

045 Solvi Larsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
13
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hands døtre
Sivilstand:
-
Yrke:
-

046 Kirsten Jonsdatter

H.nr:
08
Alder/født:
76
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
Enke efter 2det ægteskab
Yrke:
Bruger jord

047 Christen Jacobsen

H.nr:
08
Alder/født:
23
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

048 Anders Iversen

H.nr:
08
Alder/født:
56
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestedreng
Sivilstand:
Gift i sverrig
Yrke:
-

049 Kirsten Pedersdatter

H.nr:
08
Alder/født:
22
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tieneste pige
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

050 Hans Hortzen

H.nr:
09
Alder/født:
47
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begge i første ægtesk.
Yrke:
Huusmand med jord

Kildeinformasjon:

Folketelling 1801 for 1936P Karlsøy prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Troms
Kommune (1947):
Helgøy, Karlsøy, Ullsfjord
Geografisk område:
Karlsøy prgj.
Karlsøy sokn
Helgøy sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Tellingskrets:

001

Bosted land:

0037 Lennang Nord

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter