Tellingskrets: 001 

Bosted land: 0012 Hillestad

Person: 054 Johannes Bottolsen

Permanent ID: pf01058397000399
Rolle:
-
Husholdningsnr:
11
Personnr:
054
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
Huusmand med jord
Kjønn:
m
Alder:
52
Fødselsdato:
1749 (beregnet)
Fødested:
-
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Johannes Lassesen

H.nr:
01
Alder/født:
76
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
Bonde og gaard beboer

002 Ranvei Thomsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
66
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
-

003 Anders Henrichsen

H.nr:
01
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Foster barn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

004 Ingebor Olsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes søster datter
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

005 Johannes Larsen

H.nr:
01
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

006 Britta Larsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
20
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

007 Anders Colbensen

H.nr:
02
Alder/født:
55
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Gift 1ste gang
Yrke:
Huusmand med jord

008 Siri Rasmusdatter

H.nr:
02
Alder/født:
75
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift 2dn gang
Yrke:
-

009 Anders Olsen

H.nr:
02
Alder/født:
19
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tieneste dreng
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

010 Iver Siursen

H.nr:
03
Alder/født:
37
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
Huusmand med jord

011 Christi Andersdatter

H.nr:
03
Alder/født:
36
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

012 Siri Iversdatter

H.nr:
03
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

013 Hans Pedersen

H.nr:
04
Alder/født:
47
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
Huusmand med jord

014 Guri Arnedatter

H.nr:
04
Alder/født:
47
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
-

015 Eli Hansdatter

H.nr:
04
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

016 Sønneved Hansdatter

H.nr:
04
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

017 Arne Hansen

H.nr:
04
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

018 Axel Nielsen

H.nr:
04
Alder/født:
20
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Foster søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

019 Peder Johansen

H.nr:
05
Alder/født:
45
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
Bonde og gaard beboer

020 Anna Hermundsdatter

H.nr:
05
Alder/født:
50
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
-

021 Martha Pedersdatter

H.nr:
05
Alder/født:
18
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

022 Mari Pedersdatter

H.nr:
05
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

023 Johannes Andersen

H.nr:
05
Alder/født:
49
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Gammel dreng
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Inderste og gaar i dagleie

024 Jens Johannesen

H.nr:
05
Alder/født:
58
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Gammel dreng
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Inderst og gaar i dagleye

025 Arne Olsen

H.nr:
06
Alder/født:
63
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
Huusmand med jord

026 Britta Knudsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
62
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
-

027 Knud Arnesen

H.nr:
06
Alder/født:
17
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

028 Johannes Giertsen

H.nr:
07
Alder/født:
56
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
Forligelses commissair og medhielper samt gaardbruger

029 Inge Arnesdatter

H.nr:
07
Alder/født:
60
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
-

030 Johannes Johansen

H.nr:
07
Alder/født:
23
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Skoleholder

031 Ragnilla Johansdatter

H.nr:
07
Alder/født:
21
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

032 Kari Augunsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
25
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tieneste pige
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

033 Endre Larsen

H.nr:
08
Alder/født:
48
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
Huusmand med jord

034 Anne Olsdatter

H.nr:
08
Alder/født:
40
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
-

035 Martha Endredatter

H.nr:
08
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

036 Endre Siursen

H.nr:
09
Alder/født:
26
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
Huusmand med jord

037 Aasle Arnesdatter

H.nr:
09
Alder/født:
44
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
-

038 Arne Endresen

H.nr:
09
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

039 Siur Nielsen

H.nr:
09
Alder/født:
84
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
Inderste og nyder almisse

040 Helge Pedersdatter

H.nr:
09
Alder/født:
60
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
Inderste og nyder almisse

041 Anders Iversen

H.nr:
09
Alder/født:
48
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
Inderste og nyder almisse

042 Randi Hovesdatter

H.nr:
09
Alder/født:
49
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
Inderste og nyder almisse

043 Anna Andersdatter

H.nr:
09
Alder/født:
8
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

044 Anders Andersen

H.nr:
09
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

045 Johannes Nielsen

H.nr:
10
Alder/født:
50
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
Gift 3. gang
Yrke:
Bonde og gaard beboer

046 Giertrud Giestdatter

H.nr:
10
Alder/født:
45
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift 1ste gang
Yrke:
-

047 Niels Johansen

H.nr:
10
Alder/født:
25
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

048 Anne Johansdatter

H.nr:
10
Alder/født:
18
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

049 Sønneved Johansdatter

H.nr:
10
Alder/født:
17
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

050 Berthe Johansdatter

H.nr:
10
Alder/født:
15
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1801 for 1425P Hafslo prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Sogn og Fjordane
Kommune (1947):
Hafslo
Geografisk område:
Hafslo prgj.
Hafslo sokn
Joranger sokn
Fet sokn
Solvorn sokn
Urnes sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Tellingskrets:

001

Bosted land:

0012 Hillestad

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter