Det er i øyeblikket en feil med alle søk som avgrenser med årstall. Dette skyldes en feil i søkemotoren. Feilen er meldt til leverandøren 26. september.
Permanent ID: pf01058396001633
Rolle:
-
Husholdningsnr:
01
Personnr:
006
Familiestilling:
Huusbondens moder
Sivilstand:
Enke 1. gang
Yrke:
Har vilkaar af gaarden
Kjønn:
k
Alder:
72
Fødselsdato:
1729 (beregnet)
Fødested:
-
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Christen Andersen

H.nr:
01
Alder/født:
33
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
Bonde og gaardbeboer

002 Ingeborg Knudsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
31
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
-

003 Anders Christensen

H.nr:
01
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres barn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

004 Mallene Andersdatter

H.nr:
01
Alder/født:
22
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

005 Agaate Ellingsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

006 Britte Christensdatter

H.nr:
01
Alder/født:
72
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbondens moder
Sivilstand:
Enke 1. gang
Yrke:
Har vilkaar af gaarden

007 Peder Christensen

H.nr:
02
Alder/født:
64
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
Bonde og gaard beboer

008 Lisbeth Haaversdatter

H.nr:
02
Alder/født:
64
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
-

009 Haaver Pedersen

H.nr:
02
Alder/født:
29
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

010 Christen Pedersen

H.nr:
02
Alder/født:
21
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

011 Knudt Pedersen

H.nr:
02
Alder/født:
19
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

012 Ingeborg Pedersdatter

H.nr:
02
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

013 Sigri Andersdatter

H.nr:
02
Alder/født:
36
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestepiige
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

014 Aslag Thorsen

H.nr:
03
Alder/født:
45
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Gift 2. gang
Yrke:
Bonde og gaard beboer

015 Sigri Pedersdatter

H.nr:
03
Alder/født:
27
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
-

016 Tor Aslagsen

H.nr:
03
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

017 Mons Aslagsen

H.nr:
03
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

018 Sigri Andersdatter

H.nr:
03
Alder/født:
24
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

019 Ingeri Andersdatter

H.nr:
03
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

020 Anna Jacobsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
80
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbondens svigermoder
Sivilstand:
Enke 1. gang
Yrke:
Har vilkaar af gaarden

021 Johanes Hermundsen

H.nr:
04
Alder/født:
36
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
Bonde og gaard beboer

022 Sønneve Bottelsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
42
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
-

023 Hermund Johansen

H.nr:
04
Alder/født:
13
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

024 Bottel Johansen

H.nr:
04
Alder/født:
8
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

025 Ane Sophienil Johansdatter

H.nr:
04
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

026 Hermund Hermundsen

H.nr:
04
Alder/født:
25
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

027 Marte Olsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
20
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

028 Sieur Bottelsen

H.nr:
05
Alder/født:
26
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbondens svoger
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
Logerende handels karl

029 Lisbeth Hermundsdatter

H.nr:
05
Alder/født:
29
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
-

030 Elii Sieursdatter

H.nr:
05
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres barn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

031 Maritte Joensdatter

H.nr:
06
Alder/født:
49
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbondens stedmoder
Sivilstand:
Enke 1. gang
Yrke:
Har vilkaar af gaarden

032 Berte Olsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
18
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes datter
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

033 Ole Hermundsen

H.nr:
07
Alder/født:
38
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
Huusmand med jord

034 Elii Andersdatter

H.nr:
07
Alder/født:
37
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
-

035 Ole Olsen

H.nr:
07
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

036 Eli Olsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
12
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

037 Lasse Hermundsen

H.nr:
08
Alder/født:
33
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Gift 2. gang
Yrke:
Jordløs huusmand skrædder

038 Gertru Anfindsdatter

H.nr:
08
Alder/født:
46
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift 2. gang
Yrke:
-

039 Anne Sophienil Lassedatter

H.nr:
08
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres barn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

040 Anders Johansen

H.nr:
09
Alder/født:
44
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
Huusmand

041 Anna Trondsdatter

H.nr:
09
Alder/født:
50
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
-

042 Ole Andersen

H.nr:
09
Alder/født:
18
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

043 Trond Andersen

H.nr:
09
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

044 Anfind Andersen

H.nr:
09
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

045 Johanes Andersen

H.nr:
09
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

046 Sigri Andersdatter

H.nr:
09
Alder/født:
20
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

047 Britte Andersdatter

H.nr:
09
Alder/født:
15
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

048 Ingeri Andersdatter

H.nr:
09
Alder/født:
12
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1801 for 1422P Lærdal prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Sogn og Fjordane
Kommune (1947):
Borgund, Lærdal, Årdal
Geografisk område:
Lærdal prgj.
Borgund sokn
Tønjum sokn
Hauge sokn
Årdal sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Tellingskrets:

003

Bosted land:

0008 Nundahl

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter